Jonathan Worthington

Mjukvaruarkitekt och utvecklare

Viktiga färdigheter

 • Mjukvaruarkitektur
 • Domändriven design
 • Kompilatorer och runtimes
 • Perl 5 och 6
 • C# / .Net
 • Git

Huvudsakligt kompetensområde

Först ett möte med ledningen för att hjälpa dem att se hur man kan applicera domändriven design inom organisationen och hur detta kan gynna verksamheten.

Efter det implementering av typbaserade optimeringar i en kompilator.

Slutligen en kurs i mjukvaruarkitektur, där deltagare får ta del av och förstå nya koncept. Allt som allt en vanlig arbetsvecka för Jonathan.

Vare sig det handlar om mjukvaruarkitektur, design, kodning, undervisning eller mentorskap, så känner Jonathan sig som hemma. Han har en blick för elegans och enkelhet, och tycker om att ta någonting som verkar svårt, borra ner till dess kärna och skapa en lättbegriplig lösning. Hos Edument ägnar sig Jonathan åt att undervisa, hjälpa kunder tackla komplexa problem och leverera lösningar på några av deras marigaste implementationsutmaningar.

Jonathan är konsult sedan 2006. Han är också en mycket aktiv utvecklare inom Open Source, och en populär talare vid flera internationella workshops och konferenser.

Specificerade kompetensområden

 • Perl
 • C#
 • .Net Framework (including ASP.Net)
 • C
 • Object orientation and object meta-programming
 • Compiler and runtime environment design and implementation, with a focus on type systems and OO language features
 • Higher Order Programming
 • Web security
 • Debugging and trouble-shooting
 • Versionshantering med Git
   

Tidigare uppdrag

 • Konsult för TN DataKonsult AB
 • Deltar I utvecklingen av Rakudo Perl 6 Compiler
 • Ansvarig utvecklare hos Programmers Heaven 
 • Ansvarig utvecklare hos WallCreate

Certifieringar

First class honors degree i Computer Science från University of Cambridge.

Certifieringar

MS Trainer MS Profesional Developer