Carl Mäsak

Mjukvaruutveckling

Viktiga färdigheter

 • Mjukvaruarkitektur
 • Git
 • Domändriven design
 • Kompilatorer och runtimes
 • Perl 5 och 6
 • Java
 • Android

Huvudsakligt kompetensområde

Min utvecklarstil graviterar åt smidiga hållet (”agile software development”), vilket för kunden praktiskt innebär tidiga resultat, korta återkopplingscykler med möjlighet till feedback och kurskorrigeringar, samt ett färdigt projekt med en heltäckande testsvit. Mitt fokus på scriptprogrammering gör att jag lätt tar mig an och utvinner information från existerande ad hoc-datamodeller.

Jag är en av de aktiva utvecklarna av Perl 6, och deltar i arbetet kring kompilatorer, språkspecifikation och community-skötsel.

Specificerade kompetensområden

 • Webutveckling (HTML, CSS, Javascript, XSLT)
 • Scriptprogrammering (Perl, Python, Ruby)
 • Java (sedan 2002 och J2SE 1.4 fram till idag och Java SE 6)
 • Testing, testdriven utveckling (TDD), kvalitetssäkring
 • Open Source-metodologi (community-kontakt, smidig utveckling)
 • Kompilatorutveckling
 • Användardokumentation
 • Layout och design (tryck och web)
 • E-handelslösningar
 • Versionshantering med Git
   

Tidigare uppdrag

 • IBG, Uppsala universitet
 • Dept of Cell and Molecular Biology, Karolinska Institutet
 • Farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet
 • Grönskan
 • Promessa Organic AB
 • Genetta Soft AB
 • The Perl Foundation

Certifieringar

Oracle - Java 6