Avancerad C#

I den här kursen hjälper vi dig att bli en mer effektiv C#-utvecklare. Vi lär oss om generics, LINQ (Language Integrated Query) och lambdauttryck. Vi använder enumerations, nullable-typer, initializers och extension methods för att skriva renare kod som är lättare att underhålla. 

Den här kursen är för dig som har praktiska kunskaper om de objektorienterade funktionerna som ligger till grund för språket C#, och den kommer att lyfta dig till nästa nivå. Kursen består av många praktiska övningar där du får appicera det du lär dig i kursen.

Kursen är uppdaterad med senaste C# version 10 och .NET 6. Även om du inte använder .NET 6, så kommer du att få stor behållning av kursen då de flesta moment i kursen är applicerbara både på .NET 5/6, .NET Core och .NET Framework.

Vad du kommer lära dig

 •  .NET Core

 • .NET 6 and C# 10

 • Visual Studio

 • Object Orientation

 • Inheritance vs Interface

 • Value- and reference types

 • Non-nullable and nullable types

 • Non-nullable reference types

 • Generics

 • Tuples and Value Tuples

 • Linq

 • Projections

 • Query vs lambda syntax

 • Anonymous types

 • On demand execution

 • Aggregate functions

 • Object and collection initializers

 • Iterators

 • Foreach vs for loops

 • Explicit interfaces

 • The IEnumerable interface

 • Operator overloading

 • Extension methods

 • Delegates

 • Lambda expressions

 • Func<T> and Action<T>

 • Threads and Tasks

 • Struct vs Class

 • JSON Serialization

Målgrupp

Utvecklare med ett par års erfarenhet av .NET som vill gå in på djupet.

Förkunskaper

Du bör ha gått Beginning C#, eller ha motsvarande förkunskaper.

ca pris 20 720 kr 

ONLINE

Kurslängd: 3 dagar, alternativt 6 halvdagar             

Nivå: Grund

Språk: Svenska, Engelska                   

Kurskod: T220

Kursen ges på förfrågan

REFERENSER

We are continuously trying to modernise our code and the course helps to find new ways.

KURSDELTAGARE

Good mix of theory and practice. Always nice to learn new features.

KURSDELTAGARE