top of page
bärbara datorns tangentbord

Azure för utvecklare

Denna kurs lägger grunden för dig som utvecklare att använda och utveckla tjänster med Azure. Efter en genomgång av grundläggande koncept inom Cloud Computing skiftar vi fokus över till Azure och de tjänster du mest sannolikt kommer komma i kontakt med som utvecklare, för att lagra data och hosta webbapplikationer i molnet.

Cloud Computing erbjuder flexibilitet och kostnadsbesparingar som lockar allt från små till stora företag. Av denna anledning är behovet av utvecklare med kunskap och kompetens inom Azure i dagsläget stor och spås att öka framöver, då allt fler företag upptäcker fördelarna med att placera sina applikationer och infrastruktur i molnet.

 

Denna kurs innebär startskottet på din resa i att bemästra Azure, genom att förbereda dig för projekt där man valt denna molnplattform för hosting av de tjänster som kommer utvecklas. 

Kunskapen du får i denna kurs gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och öppnar dörrar till nya spännande projekt där kompetens inom Azure är nödvändig. Under 2 dagar kommer du, tillsammans med instruktör, utforska och lära dig tjänster i Azure som du kommer ha nytta av i din roll som utvecklare.

När kursen är avslutad kommer du ha en god förståelse för Cloud Computing och Azure, samt känna till och kunna använda tjänster man vanligtvis kommer i kontakt med när man utvecklar webbapplikationer.

 • Universella koncept inom Cloud Computing

 • Översikt över Azure och tillgängliga tjänster

 • Datalagring i Azure

 • Azure Blob Storage

 • Azure SQL Server

 • Azure Cosmos DB

 • Hosta webbapplikationer i Azure

 • App Service

 • Azure Container Instances

 • Azure Functions

 • Åtkomst och behörighet i Azure

 • Azure Active Directory

 • Säkerhet i Azure

 • Azure Key Vault

Målgrupp

Utvecklare som behöver grundläggande kunskap i Azure, med fokus på tjänster för datalagring samt hosting av webbapplikationer.

Förkunskaper

Ett par års utveckling, gärna i något objektorienterat språk såsom C# eller Java. Exempel som förekommer i kursen, i form av demo och övningar,  använder .NET och C#.

20 900 kr ex moms

NÄSTA KURSTILLFÄLLE 

4-5 maj 2023

- Kursen ges på distans eller i klassrum
- Kontakt oss för kommande kurstillfälle
- Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns möjlighet för innehållsanpassning utifrån era behov

Kurslängd: 2 dagar, alternativt 4 halvdagar             

Nivå: Grund

Språk: Svenska, Engelska                   

Kurskod: T373

Vad du kommer lära dig

RectJS - Intrsseanmälan
bottom of page