top of page

Introduktion till
ASP.NET Core

Denna kurs ger din ASP.NET Core utveckling en god start i rätt riktning! Den plockar ut och förklarar vad du behöver känna till för att använda ramverket effektivt och utveckla testbara lösningar. 

Medan kursen har fokus på praktiska färdigheter, tas också tid att förklara viktiga begrepp, inklusive hur HTTP fungerar, MVC-designmönstret, TDD-arbetsflödet och dependency inversion.

I kursen använder vi oss av senaste ASP.NET Core version 6 på .NET 6 plattformen. Även om du inte idag använder .NET 5 så är kursen ändå relevant då det mesta är samma för ASP.NET Core 3.x och ASP.NET core 5.

Vad du kommer lära dig

Razor views

 • HTML Encoding

 • ViewStart

 • Layouts

 • Sections

 

Tag Helpers

 • Using tag helpers

 

Advanced views

 • Partial views

 • View components

 

Forms

 • Get vs Post

 • Form submission flow

 • Parameter binding

 • Model binding

 

Database

 • SQL Server

 • Entity Framework Core

 • Database vs code first

 • Migrations

 • Repository Pattern

 • Scaffolding

 

Validation

 • Client and serverside validation

 

Building APIs

 • REST

 • API Controllers

 • Attribute routing

 • Swagger and OpenAPI

 

Security

 • SQL Injection

 • XSS

 • CSRF

Web fundamentals

 •  HTTP / HTTPS

 • Request & Response headers

 • Proxy & Reverse Proxy

 

ASP.NET Core fundamentals

 • .NET Core vs .NET 6

 • Project structure

 • Kestrel & Http.sys

 • IIS & IIS Express

 

The request pipeline

 • Middlewares

 • HTTP Context

 

The MVC pattern

 • Controllers

 • Action methods

 • Models

 • Views

 • Passing data to a view

 • ViewBag and ViewData

 

TDD and tests

 • The TDD flow

 • xUnit

 • Writing unit tests

 • Testing action methods

 • Test Explorer

Routes

 • Route templates

 • Endpoint routing

 • Error handling

 • IActionResult

 • Route constraints

 

Dependency Inversion

 • Mocks and stubs

 • Mocking libraries

 • DI-Containers

 • Dependency Injection

Målgrupp

.NET-utvecklare som vill lära sig utveckla webbapplikationer med hjälp av MVC och TDD mönstren.

Förkunskaper

Kunskaper om programmering i C# inklusive Linq och lambda-uttryck, samt grundläggande HTML/CSS/JavaScript.

25 900 kr ex moms

- Kursen ges på distans eller i klassrum
- Kontakta oss för kommande kurstillfällen
- Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns möjlighet för innehållsanpassning utifrån era behov

Kurslängd: 3 dagar, alternativt 6 halvdagar             

Nivå: Avancerad

Språk: Svenska, Engelska                   

Kurskod: T228

ASP.NET CORE-Intresseanmälan
bottom of page