top of page

Introduktion till C# 

Den här kursen hjälper dig att komma igång med språket C# och .NET-ramverket. Den hjälper dig att förstå grundläggande syntax, och täcker de  viktigaste delarna av klassbiblioteket. Den ger dig också en solid grund i objektorienterad utveckling, och täcker både arv och  interface-implementation.

Vad du kommer lära dig

The .NET platform and Visual Studio

 • Overview of the .NET framework and C#

 • Different project templates

 • Building and running projects

 

Language constructs

 • Basic data types

 • Operators

 • Declaring and using variables

 • Namespaces

 • Arrays

 • Flow control and loops

 

Classes

 • Writing your own classes

 • Adding behaviour through methods

 

Generic collections

 • Lists, queues and stacks

 • Dictionaries

 • IEnumerables and foreach loops

 

OOP basics

 • Member access modifiers

 • Data encapsulation

 • Writing properties and get/set accessors

 • Constructors

 • Designing with objects

 

Inheritance

 • Inheriting behaviour from base classes

 • Virtual methods and overriding

 • Abstract classes and methods

 • How to use inheritance appropriately

Interfaces

 • What interfaces are

 • Implementing interfaces

 • Class inheritance vs interface implementation

 

Garbage Collection and memory management

 • Garbage collection overview

 • Memory heaps and stacks

 • Using ref and out parameters

 • Structs vs classes

 • Boxing and unboxing

 

Type conversion

 • Type conversions

 • Implicit and explicit conversion

 • The Convert class

 

Exceptions and error handling

 • Try ... Catch ... Finally syntax

 • Catching multiple exception types

 • Throwing exceptions

 • Creating your own exception types

 

Built-in types

 • Date and time

 • Manipulating strings

 • Reading from and writing to files

 • Streams

Målgrupp

Utvecklare som vill börja utveckla på .NET-plattformen i C#. 

Förkunskaper

Du behöver inga förkunskaper i .NET, men du ska ha programmerat i något språk tidigare.

Kursen levereras av erfarna utvecklare som  visar dig det bästa sättet att skriva C# enligt moderna riktlinjer.

I kursen använder vi oss av senaste Visual Studio 2022, C# 10 och .NET 6.

25 900 kr ex moms

NÄSTA TILLFÄLLE
13 - 15 mars 2023

- Kursen ges på distans eller i klassrum
- Kontakt oss för kommande kurstillfälle
- Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns  möjlighet för innehållsanpassning
utifrån era behov

Kurslängd: 3 dagar, alternativt 6 halvdagar             

Nivå: Grund

Språk: Svenska, Engelska                   

Kurskod: T120

bottom of page