top of page

Introduktion till Java

Med denna kurs får du en introduktion till Java-språket från grunden. Kursen hjälper dig förstå språkets grunder och syntax. Vi täcker dom viktigaste delarna av språket och dom standardbibliotek som följer med en installation av språket.

Du får en introduktion till det objektorienterade konceptet, som arv, polymorfism etc. Vi tittar på språkliga konstruktioner som abstrakta klasser, interfaces etc. Och vi visar det bästa sättet att skriva Java enligt moderna best practices.

Kursens innehåll

 • JVM, JDK and IDE's

  • The java Virtual Machine

  • Java Development Kit

  • Integrated Development Environment

 • Language Constructs

  • Data types and variables

  • Boxing/Unboxing

  • Input/Output

  • Packages

  • Classes

  • Methods

 • Operators and Flow control

  • Basic operators, aritmetic, comparison etc

  • Arrays and loops

 • Classes

  • Writing types

  • Class and method syntax

  • Overloading

 • Basic concepts of OOP

  • Class members and encapsulation

  • Access modifiers

  • Encapsulation

  • Getters/Setters

  • Constructor

 • Object Oriented design

  • Designing with objects

 • Introduction to generics

  • Generic types

  • Generic list​

 • Inheritance

  • The base class and its children

  • Accessibility and inheritance

  • Hierarchy

 • Abstract and overriding

  • Polymorphism

  • Abstract classes

  • Overriding methods

  • Virtual methods

 • Interfaces

 • Overriding (forts)

 • Generic collections (forts)

  • Generic types in Java

  • Lists

  • Queues

  • Stacks

  • Dictionaries

  • Iterable

 • Type conversion

  • Implicit conversion

  • Explicit conversion

 • Exception and error handling

  • Try...catch...finally

  • The Exception class

  • Throwing exceptions

 • File I/O

  • Reading and writing to files

 • Jar and WAR

Målgrupp

Kursen riktar sig mot dem med lite eller ingen erfarenhet av Java men med viss erfarenhet av programmering i allmänhet. 

Förkunskaper

 Inga Java-förkunskaper krävs, men du bör ha programmerat i något språk tidigare. 

25 900 kr ex moms

- Kursen ges på distans eller i klassrum
- Kontakt oss för kommande kurstillfälle
- Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns  möjlighet för innehållsanpassning utifrån era behov

Kurslängd: 3 dagar, alternativt 6 halvdagar             

Nivå: Grund

Språk: Svenska, Engelska                   

Kurskod: T140

bottom of page