top of page

Introduktion till Python

Många finner det användbart att lära sig ett skriptspråk numera. Python är ett av de mer mogna skriptspråken, med en stolt tradition, en hjälpsam community, och ett stort antal färdiga moduler. Att öka sin kunskap om Python innebär att man också ökar sin räckvidd i att lösa många vardagliga problem.

Många finner det användbart att lära sig ett skriptspråk numera. Python är ett av de mer mogna skriptspråken, med en stolt tradition, en hjälpsam community, och ett stort antal färdiga moduler. Att öka sin kunskap om Python innebär att man också ökar sin räckvidd i att lösa många vardagliga problem.

Programmering har en uppsättning utmaningar och svåra moment. Python utmärker sig gentemot andra språk genom att vara lättillgängligt och nybörjarvänligt. Trots detta kan det användas för att lösa en bred uppsättning problem, allt från det alldagliga till det intrikata. Kursen är fylld med verkliga exempel som du kan applicera direkt till sitt arbete.

Den här kursen en lättillgänglig introduktion till Python och att lösa problem med ett skriptspråk, men det förutsätter att du har tidigare erfarenhet av andra programmeringsspråk och termer.


Kursen riktar sig mot Python 3, men vi kan också rikta oss mot Python 2 om så önskas.

Vad du kommer lära dig

 • Den interaktiva prompten

 • Att arbeta med skript

 • Värden och variabler

 • Grundläggande datatyper

 • Kontrollflöde: if och while

 • Listor och for-loopar

 • Att hoppa ut ur loopar

 • Sortering och sökning

 • Input och output

 • Filhantering: läsning och skrivning

 • Att använda strängar

 • Egna funktioner

 • Dictionaries

 • Formatering

 • List comprehensions

 • Klasser och objekt

 • Arv

 • Undantag

 • Reguljära uttryck

 • Databashantering

 • Moduler och paket

 • Debuggning

Målgrupp & Förkunskaper

Utvecklare som sedan tidigare har erfarenhet av andra programmeringsspråk och som vill lära sig grunderna i Python.

 

Exakt vilket språk eller vilken typ av programmering du har gjort tidigare spelar mindre roll; att kunna tänka i programmeringstermer är det viktiga.

25 900 kr ex moms 

- Kursen ges på distans eller i klassrum
- Kontakt oss för kommande kurstillfälle
- Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns  möjlighet för innehållsanpassning utifrån era behov

Kurslängd: 3 dagar, alternativt 6 halvdagar             

Nivå: Grund

Språk: Svenska, Engelska                   

Kurskod: T193

bottom of page