Edument

Kursnyhet - ASP.NET Core med OpenID Connect och IdentityServer

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya utbildningar. En av kurserna som är på gång är “Säkra upp ASP.NET Core med OpenID Connect och IdentityServer” som vi planerar att erbjuda inom kort, både på distans och på plats hos er.