Edument

Sämre är bättre

Om du arbetar på en produkt som innehåller mjukvara kan du komma att inse att många av de funktioner du bygger aldrig kommer att användas av konsumenten. Vissa funktioner finns kanske där av juridiska skäl, men det faktum att du spenderat resurser med liten eller ingen avkastning ändras inte.