Artificiell Intelligens

Utvecklingen inom Artificiell Intelligens med maskininlärning och djupinlärning har sett en exploderande tillväxt de senaste åren.
I takt med en ökande mängd information har stora framsteg gjorts för att använda data till att skapa intelligenta system. Lär dig hur du tillämpar denna teknik! Förutom våra schemalagda kurser inom Artificiell Intelligens i Stockholm, Göteborg och Malmö kan vi även företagsanpassa dessa för ert företag. Kontakta oss för mer information.

AI kan användas inom en mängd olika områden från bildanalys till textanalys och att förutspå tidsserier. Våra kurser fokuserar på hur man praktiskt kan tillämpa AI på olika problem. För att lyckas med AI behöver man experimentera, testa och utvärdera olika lösningar. Våra kurser ger en solid grund för att själv gå vidare när man ska jobba med sin verksamhets data.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.