top of page

CLOUD NATIVE APPLICATIONS

Utbildning   Rådgivning   Projekt

Edument solution area
Cloud Native Applications

Cloud Native Applications erbjuder utbildning, rådgivning och support inom cloud native applikationsutveckling med Kubernetes och AWS, med speciellt fokus på händelsestyrda system via vårt partnerskap med AxonIQ. Vad har ni för behov? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Marc-kvadrat-BW.jpg
Workshops

WORKSHOP
Cloud Native Application Development using AWS Container Services

This 1-day workshop offers a comprehensive introduction to building container based applications targeting AWS.

SEMINAR
Introduction to building event-driven systems with AxonIQ

In partnership with AxonIQ, offers a free seminar for your organisation to learn about designing and implementing scalable and resilient cloud native applications, using AxonIQ's market-leading platform for event-driven microservices.

WORKSHOP
Building event-driven systems using DDD, CQRS and Event Sourcing, with Axon 

This 1-day workshop introduces the essential concepts of Domain-Driven Design, Command Query Responsibility Separation and Event Sourcing, and applies them to a real-world application scenario using Axon Framework 

GRATIS PRESENTATION
Introduction to Event Modeling

1 timmes presentation om Event Modeling, en ny metod där teknik- och domänexperter samarbetar för att analysera en domän samt beskriva ett system genom att förstå hur det förändras över tid.

Digitalt eller på plats i (Öresundsregionen)

Videos - Marc Klefter, Technical Lead | Cloud Native Applications

Om mig

Marc-kvadrat-BW.jpg

Marc Klefter är Tech Lead för Edument Cloud Native Applications och ansvarar för att hjälpa Eduments kunder i tekniska hänseenden för att lyckas med utveckling av molntjänster. Med sin bakgrund som entreprenör, konsult och utbildare, med mångårig erfarenhet av både teknik och affär, drivs Marc av att bygga och lansera innovativa produkter.

Kontakta Marc
bottom of page