5th Jan, 2017

JavaScript Foundation

Are you searching for a JavaScript course which will give you the essential base and understanding of JavaScript?

Modern JavaScript now has an even more modern challenger! JavaScript Foundation.

This two-day course will give you a solid grounding in JavaScript. As a participant you will get knowledge about the JavaScript-based libraries and frameworks. Not only theoretical but with concrete examples from the world and with a lot of hands on work.

 

Läs hela artikeln på svenska längre ned.

Are you searching for a JavaScript course which will give you the essential base and understanding of JavaScript?

Modern JavaScript now has an even more modern challenger! [JavaScript Foundation](https://edument.se/education/categories/webdevelopment/js-foundation).

This two-day course will give you a solid grounding in JavaScript. As a participant you will get knowledge about the JavaScript-based libraries and frameworks. Not only theoretical but with concrete examples from the world and with a lot of hands on work.

Old School JS vs New School JS

JavaScript Foundation is the redevelopment of Modern JavaScript. Around 2012/2013 the world of JavaScript changed a lot. Modern frameworks were released, first out was React.

> The JavaScript we used before 2012 I call “Old school JavaScript”. What we have now is, in my opinion, “New School JavaScript”. We still need “Old School JavaScript” since we need to relate to it in some cases. - Carl Mäsak

For this course, “New School JavaScript” is the focus and as a participant you will learn how to use it through Accelerated Learning. This means that practice is the main focus - more hands on work and less whiteboard teaching. Approximately 75% of the lecture time is used for practice and exercises.

Who should take this course?

A person who want to gain basic knowledge in JavaScript, both theoretical and practical, should take this course! Regardless if you just are starting out with building applications on the web platform, or who are self-taught web developers wanting to beef up the basics.

Participants can be complete beginners on JavaScript, but they need a programming knowledge. We also offer a variant of the course that goes through some web development fundamentals, including HTML and CSS, before taking on the JavaScript parts.

What happens after JavaScript Foundation?

If the participant has whet their appetite for more, Edument provides courses in Advanced JavaScript and in [React](https://edument.se/education/categories/webdevelopment/react-js) and [Angular](https://edument.se/education/categories/webdevelopment/angularjs). But after the course the participants will have a better understanding for JavaScript and will be able to use it in a general sense.

Meet the teachers

![enter image description here](/david&carl%20hemsida.jpg "enter image title here")

[Carl Mäsak](https://edument.se/experts/carl-masak) and [David Waller](https://edument.se/experts/david-waller) are the teachers on JavaScript Foundation. They are both devoted JavaScript users and want to hand over their passion for the language to others.

> We feel that the best way to teach something is with enthusiasm. Since we're deeply invested in JavaScript, we teach it to inspire others to do great things with the language. - Carl Mäsak

Both Carl and David describe themselves as JavaScript nerds. And there is a huge demand for more! The need for competent JavaScript developers are inexhaustible.

> JavaScript is essential, it has completely revolutionized the world. JavaScript survives everything. After a nuclear winter there will only be two things left: cockroaches and JavaScript! - Carl Mäsak

[Read the full course abstract >](https://edument.se/education/categories/webdevelopment/javascript-fundamentals)

Want a foretaste? Seminar - JavaScript has already won

Does this sound interesting, but you want to know even more? 19th of January we will have a seminar at our office in Malmö, describing the amazing language JavaScript. Carl Mäsak will be talking about JavaScript and how the language changed over the years.

Get your [free ticket](https://www.eventbrite.com/e/javascript-has-already-won-tickets-30455186282) and submit your questions in [our Facebook event!](https://www.facebook.com/events/622465517938056/) (link)

The event will be held in Swedish!

<br>
<hr />
<br>

Vad sägs om en JavaScript-kurs som kan ge dig grundläggande förståelse för JavaScript? 

Eduments kurs Modern JavaScript har fått en ännu modernare utmanare! [JavaScript Foundation](https://edument.se/education/categories/webdevelopment/javascript-fundamentals)

Denna tvådagarskurs ger dig en solid grund att stå på med JavaScript, och vi går igenom teori, kombinerat med praktik. Som deltagare kommer du få en översikt på de JavaScript-baserade biblioteken och ramverken, inte bara genom teori, utan också med konkreta exempel och med praktisk förståelse för vad som händer i koden och i webbläsaren.

Old School JS vs New School JS

Genom JavaScript Foundation har kursen Modern JavaScript fått något av en ansiktslyftning. Världen kring JavaScript förändrades mycket runt 2012/2013, mer moderna ramverk lanserades med React som den första.

> Den typen av JavaScript som vi använde innan 2012 kallar jag för “Old School JavaScript”. Vad vi har nu är vad jag kallar “New School JavaScript”. Vi behöver fortfarande “Old School JavaScript” eftersom vi ofta behöver relatera till den i arbetet”. - Carl Mäsak

I JavaScript Foundation är “New School JavaScript” i fokus, och som deltagare kommer du få sätta dig in i det genom “Accelerated Learning”. Det innebär att praktisk träning är i fokus, det vill säga mer “hands-on work” och mindre undervisning vid tavlan. Hela 75% av tiden kommer användas till praktisk träning och övningar.

Vem borde gå denna kursen?

Personer som vill få grundläggande kunskaper i JavaScript, både teoretiskt och praktiskt, borde gå den här kursen. Oavsett om du precis har börjat bygga webbapplikationer eller är självlärd webbutvecklare som vill friska upp minnet gällande grunderna.

Det innebär att som deltagare är det okej att vara nybörjare i JavaScript, men däremot behövs viss programmeringskunskap. Edument erbjuder också en variant av kursen där vi går igenom grundläggande kunskaper kring webbutveckling, såsom HTML och CSS, innan vi sätter oss in i JavaScript-delarna.

Vad händer efter JavaScript Foundation?

Det beror på om du som deltagare har fått mersmak. Edument erbjuder kurser i både mer avancerad JavaScript och i [React](https://edument.se/education/categories/webdevelopment/react-js) och [Angular](https://edument.se/education/categories/webdevelopment/angularjs). Efter JavaScript Foundation har du som deltagare dock fått en bättre förståelse för JavaScript och kommer kunna använda din nya kunskap till att lösa vardagliga problem och skapa applikationer.

Dina lärare

![enter image description here](/david&carl%20hemsida.jpg "enter image title here")

[Carl Mäsak](https://edument.se/experts/carl-masak) and [David Waller](https://edument.se/experts/david-waller) är dina lärare på kursen och de är båda hängivna JavaScript-användare som vill dela med sig av sin passion för språket till andra.

> Vi känner båda att det bästa sättet att lära ut är att göra det med entusiasm. Både jag och David är investerade i JavaScript, och vi vill inspirera andra att göra fantastiska saker med språket. - Carl Mäsak

Både Carl och David beskriver sig som JavaScript-nördar, och det finns ett stort behov av fler sådana! Anspråket på kompetenta JavaScript-utvecklare är närmast outtömligt just nu.

> JavaScript är essentiellt, det har helt och hållet revolutionerat programmeringsvärlden. JavaScript överlever allt. Efter en nukleär vinter kommer det bara att finnas två saker kvar: kackerlackor och JavaScript! - Carl Mäsak

[Läs hela kursabstraktet >](https://edument.se/education/categories/webdevelopment/javascript-fundamentals)


Vill du ha en försmak på JavaScript Foundation?

Det är dags för seminarium igen - JavaScript has already won

Tycker du att det här låter intressant och vill veta ännu mer? Den 19 januari kommer Edument ha seminarium i våra lokaler i Malmö, helt dedikerat till det fantastiska språket JavaScript. Carl Mäsak kommer prata om hur JavaScript har förändrats över åren, från ett litet skriptspråk, till vad det är idag.

[Boka din plats](https://www.eventbrite.com/e/javascript-has-already-won-tickets-30455186282) och ställ dina frågor redan idag [i vårt Facebook-event!](https://www.facebook.com/events/622465517938056/)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gulvgmr3pL8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

  • Please share on LinkedIn
  • Please share on Twitter
  • Please share on Facebook

News & Feeds

Expanding boundaries

Why did Therese hesitate before she accepted her latest assignment? 

Read More >

Därför är TypeScript värt att titta närmare på

Learn about what TypeScript and why you should adopt it.

Read More >

Why is the Management 3.0 so popular right now?

Leadership is not just the managers responsibility.

Read More >

Management 3.0 är framtidens agila ledarskap

Ledarskap är inte bara chefernas ansvar. Det är allas ansvar. 

Read More >

Why is adopting Scrum a challenge for many companies?

 - In some companies with a corporate culture significantly at odds with agile core values, or with …

Read More >

Copyright © Edument AB. All rights reserved.