top of page
toppbild-react-on-tour-3.jpg

React on tour - rail show! 


Som en del av att vi firade 10 år passade vi på att erbjuda gratis React-kunskap. Tillsammans med våra experter David Waller och Marc Klefter besökte vi Malmö, Göteborg och slutligen Stockholm för att ge gratis föreläsningar. 


Tack alla som kom och lyssnade på David Waller och Marc Klefter, och tack för att vi fick komma till er! 

Hämtning av komponentdata med Suspense

Marc Klefter (45 min)

React introducerade nyligen "Concurrent Mode" som experimentell funktionalitet, vilket inkluderar Suspense, en mekanism som låter komponenter vänta på att resurser de är beroende av - typiskt data - hämtas innan de renderas. Detta möjliggör att komplexa laddningssekvenser och visuella övergångar enkelt kan orkestreras, med förbättrad utvecklar- och användarupplevelse som följd.

 

Seminariet börjar med en överblick av Concurrent Mode, hur denna kan införas i en applikation och innebörden av "icke-blockerande rendering"; därefter följer en genomgång av vad Suspense är (och inte är) och hur det kan nyttjas för att hämta komponentdata:

  • Traditionella strategier för datahämtning (exempelvis hämtning i useEffect) vs mönstret "render-as-you-fetch".

  • Koordinera laddningssekvenser med komponenterna <Suspense> och <SuspenseList>.

  • Implementera övergångar mellan visuella tillstånd med useTransition.

  • Använda Suspense tillsammans med REST API:er och GraphQL.

 

Suspense väntas bli den etablerade metoden för att styra hämtningen av komponenters resurser inom en snar framtid; denna praktiskt betonade föreläsning kommer förbereda dig inför denna utveckling och hur du bygger robusta och bättre presterande applikationer med React. 

 

Patterns för React-arkitektur 

David Waller (45 min) 

Följd med oss på en genomgång av ett pärlband av patterns för React-arkitektur! Vi kommer visa problem och lösningar för de flesta svårigheter som möter den moderna Reactutvecklaren. Detta inkluderar ämnen så som filorganisering, felhantering, yttre beroenden, hantering av global state, utdata från barnkomponenter, med mera.

Ni kommer slippa religiöst motiverade budord. Istället kommer detta vara en väldigt pragmatisk diskussion av vilka problemområdena faktiskt är, och vilka mönster vi kan applicera för att parera svårigheterna.

Information

Tack alla som kom! 
 

Måndag 24 februari - MALMÖ

11.30 - 13.00 | Patterns för React-arkitektur | Essiq 


Tisdag 25 februari - MALMÖ

08.30 - 10.00 | Patterns för React-arkitektur | Stratiteq

07.30 - 09.00 | Hämtning av komponentdata med Suspense  | One Agency

11.30 - 13.00 | Patterns för React-arkitektur | One Agency

17.30 - 19.30 | Hämtning av komponentdata med Suspense | MalmöJS//PROdata

Onsdag 26 februari - GÖTEBORG

17.00 - 20.00 | Patterns för React-arkitektur & Hämtning av komponentdata med Suspense | FOSS Gbg Meetup


Fredag 28 februari - STOCKHOLM

07.45 - 09.00 | Patterns för React-arkitektur  & Hämtning av komponentdata med Suspense | NOX Consulting

bottom of page