top of page

Avancerad Java

Den här kursen lyfter upp dig till nästa nivå i Java med praktiska kunskaper om de objektorienterade funktionerna som ligger till grund för modern utveckling i Java. Den går bland annat igenom reguljära uttryck, trådning, och undantagshantering.

Du får en introduktion till det objektorienterade konceptet, som arv, polymorfism etc. Vi tittar på språkliga konstruktioner som abstrakta klasser, interfaces etc. Och vi visar det bästa sättet att skriva Java enligt moderna best practices.

Kursens innehåll

 • Java recap

  • Vi repeterar grunderna i Java språket

 • Generics

  • Vi tar en titt på Generics i Java

  • Generic classes

  • Generic methods

 • String Manipulation

  • VI tar en titt på avancerad sträng manipulation.

  • The String classes

  • Localization

 • Boxing/Unboxing, Enums och Nested Classes

  • En närmare titt på dess grundläggande konstruktioner i Java

 • Regular Expressions *RegEx språket

  • RegEx i Java

 • Exceptions

  • Hur man använder exception handling

  • Best practices

 • XML

  • Vad är XML

  • Parsing XML

  • Manupilera XML med hjälp av DOM

 • Threads

  • Vi förklarar Threads

  • Thread pool

  • Concurrency

  • Synchronization

 • Annotations

  • Grunderna med annotations

  • Skapa annotations

  • Reflection

 • Lambda expressions (Java 8)

  • Från metod till lambda

  • Lambda syntax

  • Functional interfaces

Målgrupp

Utvecklare med ett par års erfarenhet av Java som vill gå djupare in i språket.

Förkunskaper

Du bör ha gått Introduktion till Java, eller ha motsvarande förkunskaper.

25 900 kr ex moms

- Kursen ges på distans eller i klassrum
- Kontakt oss för kommande kurstillfälle
- Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns  möjlighet för innehållsanpassning utifrån era behov

Kurslängd: 3 dagar, alternativt 6 halvdagar             

Nivå: Grund

Språk: Svenska, Engelska                   

Kurskod: T240

bottom of page