top of page

JavaScript Foundation

Hos Edument är vi stolta över att ha ett antal lärare i våra led med en djup och omfattande JavaScript-kunskap, ivriga att visa vad det är som gör språket speciellt, lite konstigt, och värt att kunna. Det bästa sättet att lära ut någonting är med entusiasm. Eftersom vi har en djup investering i JavaScript lär vi även ut det för att inspirera andra att göra storslagna saker med språket. 

Den här kursen förbereder dig på många JavaScript-baserade bibliotek och ramverk, genom att kika bakom kulisserna för hur de fungerar. Vi fokuserar på tekniker och mönster, men förklarar dem med konkreta exempel från den verkliga världen. Inget språk har gjort en så lång resa som JavaScript: från en klen script-kompis till en näringslivets hörnsten på bara 20 år eller så.

Idag kan det med fog kallas världens populäraste språk. Det ligger till grund för hela ekonomier. JavaScript är viktigt, och kommer att förbli viktigt under den överskådliga framtiden. Det är svårt att överbetona hur viktigt det är, eller att överinvestera i att lära sig det.

 • Syntax crash course

 • Case study: a simple app

 • jQuery and other libraries

 • Functions (and why they matter)

 • Functional programming

 • Node.js

 • Asynchrony - callbacks and promises

 • Common patterns

 • API writing

 • Objects

 • JavaScript's OLOO (Objects Linking to Other Objects) mentality

 • A developer environment: bundling, testing, minification, "transpilation"

 • Harnessing the browser dev tools

 • Case study: Models and views

Vad du kommer lära dig

Målgrupp

Personer som just börjar bygga applikationer på webb-plattformen, eller som är självlärda webbutvecklare som vill fylla ut grunderna.

Förkunskaper

Den här kursen riktar sig till folk med utvecklarbakgrund. En stabil förkunskap om HTML, DOM och CSS förutsätts också.

20 900 kr ex moms

- Kursen ges på distans eller i klassrum
- Kontakta oss för kommande kurstillfällen
- Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns möjlighet för innehållsanpassning utifrån era behov

Kurslängd: 2 dagar, alternativt 4 halvdagar             

Nivå: Grund

Språk: Svenska, Engelska                   

Kurskod: T180

JS Foundation - intresseanmälan
bottom of page