Nils Petzäll

SYSTEMUTVECKLARE


Jag är en teknisk allätare, det är min nyfikenhet och vilja att förstå saker som har byggt den kunskapsbas jag har idag. Så det har blivit att man läst mycket källkod i många olika språk för att förstå varför system beter sig som de gör. 

Tidigare har jag arbetat med support, test, prestanda test, utveckling och även drift.

Min främsta styrka är min bredd, nyfiken och min förmåga att se sammanhang och flöden.

Spetskunskaper

  • Java
  • Java Garbage Collection Tuning
  • Java POS (UPOS)

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.