React on tour - rail show! 


Vill du lära dig mer och fördjupa dina kunskaper i React? Som en del av Eduments 10-årsjubileum vill vi sprida vår kunskap inom React! Det kommer vi göra genom en turné från Malmö till Göteborg och vidare till Stockholm. Med i bagaget har vi två gratisföreläsningar som vi vill komma och hålla hos er! 

Våra React-experter David Waller och Marc Klefter har för detta tillfälle tagit fram två dagsfärska föreläsningar - Patterns för React-arkitektur och Hämtning av komponentdata med Suspense. Se mer information om respektive nedan. 

React on tour börjar måndag 24 februari i Malmö, och avslutas fredag 28 februari i Stockholm, på vägen ska vi såklart även göra stopp i Göteborg

Anmäl dig nedan till ett av de öppna tillfällena hos en av våra kunder. Vi ses! 

Patterns för React-arkitektur 

David Waller (45 min) 

Följd med oss på en genomgång av ett pärlband av patterns för React-arkitektur! Vi kommer visa problem och lösningar för de flesta svårigheter som möter den moderna Reactutvecklaren. Detta inkluderar ämnen så som filorganisering, felhantering, yttre beroenden, hantering av global state, utdata från barnkomponenter, med mera.

Ni kommer slippa religiöst motiverade budord. Istället kommer detta vara en väldigt pragmatisk diskussion av vilka problemområdena faktiskt är, och vilka mönster vi kan applicera för att parera svårigheterna.


Hämtning av komponentdata med Suspense

Marc Klefter (45 min)

React introducerade nyligen "Concurrent Mode" som experimentell funktionalitet, vilket inkluderar Suspense, en mekanism som låter komponenter vänta på att resurser de är beroende av - typiskt data - hämtas innan de renderas. Detta möjliggör att komplexa laddningssekvenser och visuella övergångar enkelt kan orkestreras, med förbättrad utvecklar- och användarupplevelse som följd.

Seminariet börjar med en överblick av Concurrent Mode, hur denna kan införas i en applikation och innebörden av "icke-blockerande rendering"; därefter följer en genomgång av vad Suspense är (och inte är) och hur det kan nyttjas för att hämta komponentdata:

  • Traditionella strategier för datahämtning (exempelvis hämtning i useEffect) vs mönstret "render-as-you-fetch".
  • Koordinera laddningssekvenser med komponenterna <Suspense> och <SuspenseList>.
  • Implementera övergångar mellan visuella tillstånd med useTransition.
  • Använda Suspense tillsammans med REST API:er och GraphQL.

Suspense väntas bli den etablerade metoden för att styra hämtningen av komponenters resurser inom en snar framtid; denna praktiskt betonade föreläsning kommer förbereda dig inför denna utveckling och hur du bygger robusta och bättre presterande applikationer med React.


Öppna tillfällen 

Måndag 24 februari - MALMÖ

11.30 - 13.00 | Patterns för React-arkitektur | Essiq 

Anmäl dig!


Tisdag 25 februari - MALMÖ

08.30 - 10.00 | Patterns för React-arkitektur | Stratiteq

Anmäl dig!


07.30 - 09.00 | Hämtning av komponentdata med Suspense  | One Agency

Anmäl dig!


11.30 - 13.00 | Patterns för React-arkitektur | One Agency

Anmäl dig!


17.30 - 19.30 | Hämtning av komponentdata med Suspense | MalmöJS//PROdata

Anmäl dig!


Onsdag 26 februari - GÖTEBORG

17.00 - 20.00 | Patterns för React-arkitektur & Hämtning av komponentdata med Suspense | FOSS Gbg Meetup

Anmäl dig


Fredag 28 februari - STOCKHOLM

07.45 - 09.00 | Patterns för React-arkitektur  & Hämtning av komponentdata med Suspense | NOX Consulting

Anmäl dig


Vill du ha mer info? Kontakta oss på info@edument.se eller tel: 040-61 70 720

Kurser inom React

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.