Webinar: Hämtning av komponentdata med Suspense

Med: Marc Klefter 


React introducerade nyligen "Concurrent Mode" som experimentell funktionalitet, vilket inkluderar Suspense, en mekanism som låter komponenter vänta på att resurser de är beroende av - typiskt data - hämtas innan de renderas.

Detta möjliggör att komplexa laddningssekvenser och visuella övergångar enkelt kan orkestreras, med förbättrad utvecklar- och användarupplevelse som följd.

Seminariet börjar med en överblick av Concurrent Mode, hur denna kan införas i en applikation och innebörden av "icke-blockerande rendering"; därefter följer en genomgång av vad Suspense är (och inte är) och hur det kan nyttjas för att hämta komponentdata:

  • Traditionella strategier för datahämtning (exempelvis hämtning i useEffect) vs mönstret "render-as-you-fetch".
  • Koordinera laddningssekvenser med komponenterna <Suspense> och <SuspenseList>.
  • Implementera övergångar mellan visuella tillstånd med useTransition.
  • Använda Suspense tillsammans med REST API:er och GraphQL.

Suspense väntas bli den etablerade metoden för att styra hämtningen av komponenters resurser inom en snar framtid; denna praktiskt betonade föreläsning kommer förbereda dig inför denna utveckling och hur du bygger robusta och bättre presterande applikationer med React. Kurser inom React

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.