top of page

ASP.NET Core uppdaterad till version 2.2


I december släpptes version 2.2 av ASP.NET och denna uppgradering innehåller många spännande nyheter som kommer att göra livet lättare för oss utvecklare.


Sedan dess har även två mindre uppdateringar kommit och nu är vi uppe i version 2.2.2 (12 mars 2019)

Till nyheterna hör bland annat:

  • API Controller analyzers Nya kompilator analysatorer ingår nu som standard, vilket kommer att kontrollera att din kod är korrekt och följer de rekommenderade konventionerna. Detta medför också att det blir enklare att skapa automatgenererad OpenAPI baserad dokumentation samt att du kommer att behöva skriva ännu mindre kod än tidigare. Perfekt för dig som bygger REST-APIer.

  • Endpoint Routing Detta är ytterligare en routing-motor som vi nu kan använda i ASP.NET Core (hur många behöver vi egentligen?), som kompletterar de två existerande routing motorerna (convention-routing och attribute-routing). Syftet med denna nya motor är att fixa de olika brister som finns de befintliga. Den största skillnaden är att dessa routes utvärderas tidigare i request-pipelinen vilket medför att middlewares nu kan inspektera och påverka routingen på ett mer flexibelt sätt. Även prestandan ökar upp till 20% på Windows och upp till 60% på Linux!!!

  • Ny Länk-generator Som på ett enklare sätt låter oss skapa länkar till våra kontrollers och aktion-metoder, även från kod utanför ASP.NET MVC Core.

  • Health checks Detta är ett nytt API som låter din webbapplikation exponera hur den mår via HTTP API. Till exempel kan en lastbalanserare fråga via detta API hur respektive service mår och när en service inte mår så bra kan all trafik dirigeras om till andra services istället. Denna funktionalitet är även mycket användbar i fall du bygger lösningar som körs i containers på Kubernetes plattformen. Health checks är implementerad som ett middleware, vilket medför att det är enkelt att lägga till i en befintlig applikation. Läs mer om funktionalitet här.

  • IIS In-process hosting Nu kan din ASP.NET Core applikation hostas direkt i IIS och inte som en separat process som tidigare vilket medför en prestandaökning upp till fyra gånger jämfört med tidigare.

Mer detaljer om alla nyheter i ASP.NET Core kan man läsa om här.

I samband med detta så har vi uppdaterat vår egna kurs Beginning ASP.NET Core så att allt material och övningar bygger på version 2.2. Kursen ger dig en grundlig introduktion till webbutveckling med ASP.NET Core. Kursen inkluderar även REST-API utveckling och en introduktion till Razor pages.

Vi ses på kursen!0 kommentarer

Comments


bottom of page