top of page

Förenkla vardagen med Saas-produkten PayZlip

Genom Eduments Teknikhub blev en kollegas vardagsproblem startskottet för utvecklingen av PayZlip. Ett verktyg för tidrapportering och löner som förenklar för både anställda och företagare.


Bild: Medgrundarna till PayZlip, Acke Salem (styrelseordförande), Mattias Andersen (utvecklare), Eric Lavesson (arkitekt), Jasmi Thirukediswaranathan (ekonom och löneexpert), Basil Michelon (VD), Cecilia Langéen (marknad)

Idén kom redan för 2 år sedan över en lunch mellan kollegor då vår ekonomiansvarige Jasmi Thirukediswaranathan, beklagade sig över bristerna i nuvarande tidrapportering- och lönesystem. Frustrationen att det under hennes 12 år inom ekonomi och lönehantering fortfarande inte fanns en smidig lösning för att kapa alla manuella steg. Att i det ena systemet registrera de anställdas arbetade timmar för att sedan exportera och importera datan till ett annat system som räknade ut lönerna. Kollegorna i sin tur klagade ständigt på hur klumpigt det var att rapportera sin tid, att de inte hade en bra överblick och att systemet inte fungerade via mobil.

Vi på Edument har en gedigen kunskap inom både mjukvaruutveckling och marknadskännedom. Genom vår Teknikhub är vi dessutom vana vid att hjälpa personer och företag att utveckla sina idéer och att bygga lösningar.

– Jag visste inte då att mitt vardagsproblem skulle kunna bli en affärsidé. Det var först när mina kollegor visade hur de kunde förenkla hela processen som jag insåg hur många av mina kollegor och kunder som skulle kunna bli hjälpta! berättar Jasmi Thirukediswaranathan.Med tiden visade det sig att fler företagare och ekonomiansvariga tycktes lida av samma problematik. Ett team sattes ihop och idén vidareutvecklades, från att hjälpa en kollega till att utveckla Saas-produkten PayZlip. PayZlip är en 2 i 1 lösning med tid- och lönerapportering i samma verktyg. Det är ett verktyg där användarvänligheten står i fokus, både för arbetsgivare och för anställda. Med enkel rapportering av arbetad tid via mobil eller dator, en tydlig överblick över projekt och de anställdas arbetade tid, intjänad semester etc.

– Att många små och medelstora företag fortfarande använder gamla lösningar med manuellt arbete för att hålla reda på arbetstid eller semesterdagar visar tydligt på att behovet finns av vår produkt, säger PayZlip’s VD Basil Michelon.

Läs mer om PayZlip, och ta del av kommande demo här.

0 kommentarer

Comments


bottom of page