top of page

Hur kan vi säkra en hållbar digital industri?Sverige är under maktskifte och vi väntar med spänning på hur statsstyret skall utformas och hur det kommer påverka oss som privatpersoner, företagare och arbetsgivare. Under hela valkampanjen har vi hört politikerna prata om att “Sverige står inför stora utmaningar”, där elpriser samt lag och ordning varit de hetaste ämnena för diskussion. Vad vi däremot hört mindre om är hur vi genom att stärka digitaliseringen av Sverige och den svenska tech-industrin kan hjälpa till att lösa dessa utmaningar. Vad behöver vi, som är en del av tech-Sverige, göra för att bidrar till att säkra ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle?


70% av hållbarhetsmålen i Parisavtalet, Agenda 2030, kan nås med befintlig teknologi, AI, IoT och robotteknik. Nya uppskattningar från World Economic Forum och Accenture tyder på att digital teknik skulle kunna leverera upp till en femtedel av alla minskningar som behövs för att uppnå 2050-målen om nettonoll inom energi, material och mobilitet. Verktygen och metoderna är identifierade, nu gäller det att skapa skillnad för att utmana status quo.


Vad gör vi för att säkra en hållbar industri?


Vi gör en storsatsning i vårt dotterbolag Edument Training där fokus ligger på kompetenshöjande insatser inom systemutveckling. Förutom traditionella utbildningarna till etablerade systemvetare, satsar vi på att hjälpa bolag till karriärbyte. Detta har vi jobbat aktivt med och utvecklat de senaste fem åren tillsammans med ett dussintal aktörer inom svenskt näringsliv. På lokal nivå har vi valt att engagera oss i Helsingborgs Stads Branschråd inom Tech och IT, för att tillsammans med andra bolag hitta nya lösningar för att stärka tech-närvaron inom staden.


Tekniska innovationer och digitala hjälpmedel

Vi är partners till A Sustainable Tomorrow, Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens, som hölls i mitten av september. Där ämnena var allt från hållbart ledarskap till cirkulära affärsmodeller och konkreta förslag på vad vi kan göra för att eftersträva hållbar utveckling, både som individer och företagare. En av dagens talare, Fredrik Reinfeldt, poängterade i en intervju med oss att den svenska tech-industrin har ett gyllene läge att stötta transformeringen av den tunga produktionsindustrin.


För att återgå till problemställningen att “Sverige står inför stora utmaningar” finns det ingen quickfix för att lösa dessa, speciellt inte när vi lyssnar till politikerna. Vårt fokus är fortsatt att bemöta och stärka den kompetensbrist som finns i Sverige för att driva tekniken framåt. Men även att vara med och investera i svensk innovationskraft och tillväxt.


För att nå den tekniska utveckling samhället behöver har vi i Sverige ett underskott av 70 000 utvecklare fram till 2024. Men lika viktigt som det är med ny arbetskraft med teknisk kompetens, lika viktigt är det att bemöta och vidareutveckla de som redan är i respektive bransch. Genom att dra nytta av erfarenhet och domänkunskap hos de som redan är aktiva hittar vi ytterligare ett sätt att nå Sveriges hållbarhetsutmaningar. För oss är det självklart att det är de erfarna hamnarbetarna som bäst hjälper digitaliseringen av svensk hamnindustri på samma sätt som lantbrukarna är bäst lämpade att stötta svensk matproduktion.


Vänliga hälsningar,

Acke Salem och Zuher Kiswani,

VD Edument Group, VD Edument Training

0 kommentarer

Comments


bottom of page