top of page

Kursnyhet - ASP.NET Core med OpenID Connect och IdentityServerVi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya utbildningar. En av kurserna som är på gång är “Säkra upp ASP.NET Core med OpenID Connect och IdentityServer” som vi planerar att erbjuda inom kort, både på distans och på plats hos er.

Varför har vi tagit fram just denna utbildning?

Vi träffar regelbundet utvecklare som tycker det är komplicerat att förstå och implementera stöd för användare och rättigheter i sina system. Det är för många koncept inblandade, bland annat OAuth, OpenID Connect, IdentityServer, certifikat, policies, tokens, scope, claims, roles, cookies, med mera.

Därför tar vi fram denna kurs så att fler ska förstå hur man bygger en modern identitetslösning som baseras på OpenID Connect och IdentityServer. IdentityServer är ett open-source ramverk för dig som vill bygga din egna identitets-service. I kursen kommer vi inte bara konfigurerar en mängd magiska bibliotek, utan istället kommer vi djupdyka i dessa koncept för att du ska få en grundlig förståelse för hur allt hänger ihop. I vissa fall genom att implementera några delar för hand!

Kursen har även skapats som ett komplement till vår kurs Webbsäkerhet för utvecklare eftersom webbsäkerhet och hur man hanterar användare går hand i hand.

I kursen använder vi senaste versionen av ASP.NET core (3.1) och IdentityServer4. Förkunskapskraven för att gå kursen är att du har en grundläggande förståelse för hur ASP.NET core fungerar, motsvarande vår kurs Introduktion till ASP.NET Core samt hur webben fungerar. Vi kommer även att beröra vad som är nytt i version 4.0 av IdentityServer4 och OAuth 2.1.

0 kommentarer

Comments


bottom of page