top of page

Kursuppdatering - de senaste nyheterna inom React!


Året som gick bjöd på flera innovationer inom React och dess ekosystem, som på kort tid har fått stort genomslag. Dessa nyheter kommer märkbart påverka hur vi arbetar med React i framtiden.

Nytt inom React

Nyheterna innefattar bland annat

  • Reacts nya komponentmodell - hooks - som erbjuder ett enhetligt angreppssätt för att koda komponenter. Efter dess introduktion för drygt ett år sedan har hooks, trots sin stundtals branta inlärningskurva, väl anammats av utvecklare, behjälpta av ett flertal “patterns” och "best practices" som har vuxit fram.

  • "Concurrent Mode", som möjliggör en förbättrad användarupplevelse då rendering av komponenter ej längre är en blockerande process. "Suspense" är relaterad funktionalitet som låter utvecklare precist orkestrera hur en applikation hämtar och visar data. "Concurrent mode" och "Suspense" är fortfarande i en experimentell fas och väntas bli del av React under 2020.

  • Nyttjande av GraphQL och verktyg som Apollo för att hämta data och lokalt hantera denna (det senare som alternativ till Redux).

Vi erbjuder kurserna ReactJS och Avancerad React, som syftar till att positionera deltagare i absolut framkant vad gäller ovan nämnda områden och andra, essentiella koncept i React.

ReactJS är en omarbetning av vår grundkurs i React och ger både nybörjare samt de med tidigare erfarenhet av React en bred och uppdaterad kunskapsbas, med en omfattande genomgång av hooks och vedertagna “patterns”, testning av komponenter samt "best practices" för datahämtning, autentisering och felhantering.

Avancerad React tillhandahåller en fördjupning i React och nydanande ämnen såsom implementering och testning av egna ("custom") hooks, prestandamätning och optimering av komponentrendering, React med GraphQL samt tillämpning av "Concurrent Mode" och "Suspense". Denna kurs är speciellt framtagen för de med tidigare erfarenhet av React och följer naturligt på vår grundkurs ReactJS.

Genom att uppdatera vårt kursutbud inom React förnyar vi löftet till våra kunder och kursdeltagare - att leverera en unik sammanställning och detaljerad färdplan för att navigera den kommande utvecklingen av robusta och skalbara webbapplikationer med React.0 kommentarer

Comments


bottom of page