top of page

Management 3.0 - Framtidens agila ledarskap

Människor är de viktigaste delarna i en organisation och ledarna måste göra allt de kan för att hålla dem aktiva, kreativa och motiverade. Vad har vi för drivkrafter? Vad motiverar oss och vad har vi för grundläggande behov?

Är ledarskap inte något bara för chefer och företagsledare?

Ledarskap är inte bara chefernas ansvar. Det är allas ansvar. Alla leder vi på något sätt. Ledarskap är dessutom för viktigt för att lämnas enbart till cheferna. Utbildningen riktar sig till dem som vill utveckla sitt agila ledarskap och ett urval av titlar som brukar närvara är teamchef, konsultchef, utvecklingschef, CEO, agil coach, agil utvecklare, HR-chef, produktägare, Scrum Master. Den gemensamma nämnaren hos alla deltagarna, oavsett titel, är att de tycker om ledarskap samt vill fortsätta att utveckla både sig själva och sin omgivning, fortsätter Björn Lindell.

Vad är agilt ledarskap och hur skiljer sig det mot traditionell organisation? Vad blir chefens roll i en agil organisation?

Team kan självorganisera och detta kräver ansvar, befogenheter och förtroende från ledningen. Vilka förutsättningar gäller och vad har vi för utmaningar är något som företagsledningar alltid måste ha koll på. Självorganisering kan leda till vad som helst. Team kan inte uppnå sina mål om medlemmarna saknar kompetens och därför måste chefer/ledare bidra till utvecklingen av kompetensen.

Change Management, förändringsledning, är något alla organisationer kämpar med. Är man inte under utveckling är man under avveckling och därför gäller det att jobba med ständig förbättring. I praktiken innebär detta att chefer/ledare ska agera som “change agents” och utveckla organisationen. Här är Management 3.0 ett viktigt och väldigt hjälpsamt verktyg, avslutar Björn Lindell.

0 kommentarer

Comments


bottom of page