top of page

Nytt system utan att påverka användarnaNågot som vi ofta stöter på är interna system som byggdes för många år sedan utan struktur. Systemen “kastas” ihop för att fungera för stunden. För en av våra kunder var detta fallet, de insåg att systemet som byggdes för tio år sedan inte längre var hållbart eftersom små ändringar tog flera veckor att genomföra. Ett nytt system krävdes och detta utan att driften fick påverkas.


Vårt uppdrag var att omstrukturera kundens interna verktyg, ett system som dagligen används av 200 anställda. Driften var A och O eftersom kunden förlorar pengar varje minut systemet ligger nere. Vi skapade arkitekturen och arbetade nära kundens egna team för att utveckla ett sätt att ersätta systemet utan att påverka driften och samtidigt säkerställa skalbarheten inför framtiden.


Byta ut systemet bit för bit

Med hänsyn till driften och risken att den inte fick gå ner gick det inte att bygga hela systemet för att byta ut allt på en gång. Istället blev vi tvungna att göra om applikationen bit för bit. För att möjliggöra det satte vi upp ett system där vi kunde sätta på och stänga av de olika komponenterna, vilket var en önskvärd funktion som framkom i diskussionerna med kunden. Vi kunde då enkelt växla mellan gamla och nya komponenter i systemet.

När vi testade den nya komponenten och något inte fungerade, kunde vi snabbt växla tillbaka till den gamla utan att det påverkade användarna. Vi hade även en testmiljö där vi kunde titta på varför det inte fungerade. När vi väl hade löst det satte vi igång den nya komponenten igen och övervakade så att allt fungerade. Detta gjorde att vi kunde utveckla det nya systemet systematiskt på ett säkert, skalbart och strukturerat sätt.

– Vi jobbade tajt med kunden och var väldigt noga med att driften inte skulle gå ner, berättar Eric Lavesson, senior arkitekt. Han fortsätter: Men vi var också noga med hur den nya applikationen skulle struktureras, det var det som var den stora frågan de inte kunde lista ut själva. De behövde en struktur de kunde skala och som inte gjorde att de skulle hamna i samma sits igen om ett år.

Edumentare i projektet

Eric Lavesson & Mattias Andersen


0 kommentarer

Comments


bottom of page