top of page

Så kan en webbportal underlätta logistikflödetInom transport- och logistikbranschen är lastpallar en viktig handelsvara. Det är viktigt att hålla koll på sina pallar, men precis lika viktigt är det att effektivisera hur de kommer fram.


Ett företag inom logistiklösningar kontaktade oss för att få hjälp med att skapa två webbaserad portaler. Den ena portalen ska hantera en överblick över lastpallar och den andra för att hantera transportbokningar och prissättning. Vi skapade användargränssnitten samt delar av det backend-system som portalerna kommunicerar med. Backend-systemet fanns redan delvis på plats när vi blev en del av projektet. Eftersom olika användare ska använda systemet till olika saker ägnades mycket tanke och utveckling åt att definiera och implementera ett system för användarrättigheter och rollhantering.


– Innan jag blev en del av projektet hade jag ingen erfarenhet av transport- och logistikbranschen. Men jag har nu insett hur spännande branschen är och hur det inom alla led finns stora möjligheter att optimera och effektivisera med hjälp av genomtänkta IT-lösningar, berättar Martin Haggren, utvecklare.

Lastpallar - en viktig handelsvara

För en lekman är det svårt att förstå hur lastpallar kan vara ett problem. Tre pallar är svårt att se som en förlust, men inom transport- och logistikbranschen blir det snabbt stora volymer.

Den ena portalens mål är att enkelt kunna ge en samlad bild över hur många pallar varje återförsäljare är skyldig, som ett slags pallkonto. Tidigare skötte de inventeringen genom pappersarbete och en excelfil. Tanken med digitalisering är att fler ska ha åtkomst och att webbportalen även blir tillgänglig för de olika leverantörerna.

Vad ska transporteras vart?

Vår logistik-kund fraktar allt från möbler till grönsaker, och behövde ett verktyg för sina handläggare där de kunde planera rutter och estimera transportpriser. Detta var en grundfunktion för den andra portal vi tog fram. För att enkelt kunna hämta kund- och leverantörsdata integrerades även portalen med deras affärssystem. Arbetet och informationen som sparas i portalen skickas sen tillbaka till affärssystemet.


Edumentare i projektet

Martin Haggren

Hampus Nilsson

0 kommentarer

Kommentare


bottom of page