top of page

Vad är ett IDE


När vi skriver text har vi verktyg som hjälper oss i vårt arbete, till exempel autokorrigering, stavningskontroll och grammatikkontroll. Ett IDE (Integrated Development Environment) är ett sådant verktyg för mjukvaruutvecklare, vilket inte bara sparar utvecklingstid, utan hjälper också utvecklaren att leverera bättre kvalité på mjukvaran. Ett IDE kan exempelvis automatiskt generera viss typkod, hjälpa utvecklaren att effektivt navigera i stora volymer av potentiellt obekant kod och utföra analyser för att upptäcka misstag.


Ett IDE kombinerar de vanliga utvecklarverktygen som behövs för ert programvaruutvecklingsprojekt till ett enda grafiskt användargränssnitt (GUI). Detta ger en samlad utvecklarupplevelse, vilket gör att utvecklaren inte behöver hitta och installera många olika verktyg som tillsammans ger den kompletta utvecklingsupplevelsen. Detta kan göra stor skillnad speciellt för hur snabbt nya mjukvaruutvecklare kan komma igång och samtidigt tillhandahåller ett IDE då verktyg som alla mjukvaruutvecklare kanske inte ens visste fanns!


När utvecklaren skriver kod undersöker ett IDE koden i realtid. Detta innebär att utvecklaren kan direkt få återkoppling om potentiella problem och då även lösa problemet direkt när det är färskt minnet. Andra smarta IDE- funktioner är intelligent kodkomplettering och automatisk kodgenerering, vilket minskar mängden skrivning av kod som utvecklaren måste göra. Beroende på IDE och språk finns det även funktioner som profilerare (för att upptäcka prestandaproblem), verktyg som producerar diagram från koden, integration med problemspårningssystem och mer.


Är du nyfiken på hur ett IDE skulle kunna effektivisera ert arbete, läs mer om Utveckling på IntelliJ-plattformen kontakta oss så berättar vi mer och hur vi kan hjälpa dig!

0 kommentarer

Comments


bottom of page