top of page

Varför ska du använda Scrum?För drygt 10 år sedan levererade Simon Sinek ett oförglömligt Ted Talk “How great leaders inspire action”, som i dagsläget har 50 miljoner visningar. Simon pratar om “the golden circle” som består av frågorna Why? How? What?, och går kortfattat ut på att hitta syftet med det man gör.


En kollega på min förra arbetsplats tipsade mig om Simons Talk och jag kommer fortfarande ihåg känslan efter 18 minuters tittande; “Det var ju så självklart! Svara alltid på Why innan du börjar göra något.”

Vad blir ditt svar på frågan “Why Scrum?”

Har du tänkt igenom användandet av Scrum ordentligt? Väljer du Scrum för att det är så du tror man ska jobba inom IT. Eller väljer du bort Scrum för att det är en IT-grej(*)? Och om du jobbar med Scrum, varför valde du att följa Scrumguiden till 100%? Eller varför valde du att bara plocka delar av ramverket?

Jag har insett att mitt “Scrum-Why” har förändrats över tid. I början var svaret mindre genomtänkt. Eller rättare sagt, ju mer jag har undervisat i, jobbat med och diskuterat Scrum, desto mer har jag lärt mig och mitt svar har utvecklats. Idag skulle jag svara:

“Jag tycker det är värdefullt att utgå från Scrumguiden för då kommer jag, mina kollegor, våra kunder och vår organisation att lära sig jobba agilt”.

För mig handlar Scrum om att utveckla ett agilt arbetssätt och ett agilt mindset. Jag är övertygad om att när även arbetsgrupper inom tex ekonomi, HR och marknad tar till sig det agila kommer våra organisationer att må bättre och bli mer lönsamma.

Inse värdet av Scrum

Om du fortfarande är tveksam till att använda Scrum vill jag be dig börja med ett experiment. I Scrum finns fem “händelser” (s.k. event). Ett av dessa kallas retrospektiv. Det är ett möte med syfte att utvärdera hur vi arbetar samt skapa en plan för förbättringar. Kör två retrospektiv med fyra veckors mellanrum och läs scrumguiden ett par gånger under tiden.

Vill du ha konkreta tips på hur du genomför ett retrospektiv kan du kontakta mig. Eller läsa Cecil Goldsteins artikel Sprint Retrospective Irrespective. Texten går på djupet med retrospektiv och ger exempel på två bra övningar som kan användas.

När du har genomfört ditt andra retrospektiv är experimentet avslutat. Utvärdera tillsammans med teamet. Fanns det ett värde i att köra retrospektiv? Om ni ser värdet rekommenderar jag att du och ditt team går en Scrumkurs tillsammans för att få med fler verktyg att jobba med.

Tillbaka till Simon Sinek. Om du inte har bidragit till de 50 miljoner visningarna tycker jag att du ska hämta en kopp kaffe, sätta dig bekvämt och klicka vidare här.


(*) En gång i tiden ansågs Scrum enbart vara för mjukvaruutveckling. Både Scrum och omvärlden har utvecklats och nu finns det Scrumkurser och Agila kurser för dig som arbetar i andra branscher/områden.


Av Björn Lindell

0 kommentarer

Comments


bottom of page