top of page

Varför ska du gå en kurs i det digitala klassrummet?


Att arbeta på distans har blivit vardag för många av oss, och vi anpassar livet därefter. För mig, och oss på Edument, har det även blivit vardag att flytta våra utbildningar i mjukvaruutveckling till ett digitalt klassrum. Den naturliga frågan som följer; hur är det att gå en programmeringskurs på distans? Bättre, sämre eller bara annorlunda?


När jag själv skulle växla från att ha hållit kurser i programmering i ett fysisk klassrum till ett digitalt, visste jag att jag inte kunde använda mig av exakt samma upplägg. För den digitala världen är annorlunda. Det måste både lärare och deltagare förstå och förhålla sig till.

I denna artikel ska jag berätta om mina tips och erfarenheter för att du ska få ut så mycket som möjligt av en digital kurs. För med rätt strategi är digitala kurser både effektiva och lärorika.

Fördelarna med flexibilitet och kommunikation

Förutom det uppenbara med att slippa stressa iväg på morgonen och istället köra allt hemifrån så är det bl.a enklare med mer flexibla tider när du går en kurs på distans. Av praktiska skäl har vi oftast kört våra fysiska kurser över två heldagar. Men mina senaste digitala kurserna har jag kört på fyra halvdagar, något som flera kursdeltagare uppskattat. Deltagarna får helt enkelt mer tid att smälta materialet och jag som undervisare får mer tid att göra finjusteringar under kursens gång.*

Som lärare upplever jag att folk faktiskt ställer fler frågor i det digitala klassrummet än under en fysisk kurs. Detta är såklart beroende på att du som lärare öppnar upp för fler vägar att ställa frågor. I vanliga fall är enda tillfället för frågor verbalt i klassrummet, vilket inte alla är bekväma med. Men vid en digital kurs öppnas fler kommunikationsvägar. Till exempel är Slack en tillgång där många väljer att ställa frågor under föreläsningen, istället för att direkt behöva avbryta mig.

Att minimera nackdelarna

Som lärare behöver jag lägga mer tid på skriftliga instruktioner, speciellt instruktioner för att installera alla nödvändiga program. För det kan vara ganska klurigt att hjälpa deltagarna med att installera mjukvara när jag inte har fysisk tillgång till deras maskin. Så lägg lite extra tid på att skriva ett välkomstbrev där du presenterar kursen och vad man behöver ha installerat innan kursstart och hur man ska gå tillväga om man kör fast.

Det digitala klassrummet ställer även lite andra krav på dig som deltagare att ställa fler frågor så du verkligen förstår. För det kan vara svårt för läraren att uppfatta om det är något som gruppen inte förstår eller om det är någon övning som du fastnar på. Men förhoppningsvis så har läraren flera verktyg och metoder för att du ska kunna ställa många frågor.


Distanskurser är annorlunda

Det är svårt att göra bedömningen om det digitala klassrummet är bättre eller sämre Även om distanskurser är annorlunda så kan det bli riktigt bra. Precis som med all utbildning är det viktigaste att både du som deltagare och jag som lärare har rätt inställning. För precis som i ett fysisk klassrum är ett gott engagemang (från båda parter) nyckeln till ett rikt lärande.

0 kommentarer

Comments


bottom of page