top of page

Varför TypeScript?


I JavaScript är det OK att glömma en property i en objektliteral, att anropa en funktion med färre eller fler argument än vad det var tänkt, eller att skriva kod som aldrig kommer att nås i ett program. TypeScript flaggar upp alla dessa saker som fel, oftast direkt i ens IDE.

Frontend-utveckling i JavaScript har alltid varit full av fallgropar. Ett moget team känner till dessa och tar höjd för dem — med linters, tester, best practices, style guides, etc. Alla dessa saker höjer kodkvalitén, men de adresserar inte det grundläggande problemet: att JavaScript som språk är illa rustat för utveckling av större applikationer.

TypeScript löser det problemet. Från dag 1 med TypeScript fångar man misstag som JavaScript glatt struntar i. Man kan bygga större och mer ambitiöst, och få bättre kontroll över applikationens arkitektur. Samtidigt har man med sig och kan återanvända sin kunskap om JavaScript. I JavaScript är det OK att glömma en property i en objektliteral, att anropa en funktion med färre eller fler argument än vad det var tänkt, eller att skriva kod som aldrig kommer att nås i ett program. TypeScript flaggar upp alla dessa saker som fel, oftast direkt i ens IDE.


Av Carl Mäsak

0 kommentarer

Comentários


bottom of page