top of page

Product Owner
med certifiering

Som Produktägare leder du produktutvecklingen och är ansvarig för att maximera värdet av produkten. Produktägarens roll är komplex. Du ska samarbeta med många intressenter. Du ansvarar för produktmål och produktbacklog. Du ska både vara operativ och ha förmågan att delegera. Dina arbetsuppgifterna kommer att variera beroende på organisation, Scrumteam och produkt. Samtidigt som produktägarrollen är utmanande är den mycket inspirerande för dig som gillar produktutveckling!

Denna tvådagars workshop är för dig som vill utveckla dina förmågor inom produktutveckling i en agil miljö. Du kommer att få djupare förståelse för vad som krävs i rollen som produktägare, men även kunskaper om vad som förväntas av Scrum Master, utvecklare och övriga s.k. Stakeholders.

 

Teori kommer att blandas med praktiska övningar som du direkt kan använda med ditt team. Workshopen är även förberedande för scrum.org-certifieringen Professional Scrum Product Owner I (PSPO I)

Innehåll

 • Förstå produktägarens ansvar samt relationen till övriga i Scrumteamet.

 • Agil produktledning och värdet av “product mindset” istället för “project mindset”.

 • Hur strategi, vision, produktmål och sprintmål hänger ihop.

 • Verktyg och tekniker för att skapa och hantera produktbackloggen.

 • Releasehantering och prognoser.

 • Vad värde är och hur det kan mätas.

 • Att arbeta med stakeholders och externa intressenter.

 • Förberedelser inför certifiering.

Målgrupp 

 • Du är, eller vill bli, produktägare och få djupare kunskaper om produktägarrollen samt Scrum.

 • Du är Scrum Master och vill få djupare förståelse för produktägarrollen för att bli en bättre coach för Produktägare, Scrumteam och Stakeholders.

 • Du arbetar, eller vill arbeta, med produktutveckling i en komplex miljö.

Förkunskaper & Förberedelser

Inga förkunskaper krävs.

 

Du förbereder dig bäst inför kursen genom att läsa igenom Scrumguiden och fundera över hur du vill jobba som Produktägare. Som bonusuppgift rekommenderas att du gör testen Scrum Open och Product Owner Open.

Certifiering

Efter workshopen kan du välja att certifiera dig. Certifieringsprovet består av 80 frågor, för godkänt krävs 85% rätt och du har 60 minuter på dig.

Ett provförsök, värt $200, ingår i kurspriset.

Lärare: Björn Lindell

16 900 kr ex moms

KOMMANDE TILLFÄLLE

11-12 maj 2023


- Kursen ges på distans eller i klassrum
- Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns möjlighet för innehållsanpassning utifrån era behov

Kurslängd: 2 dagar            

Nivå: Grund

Språk: Svenska/Engelska                   

Scrum Master - intrsseanmälan
bottom of page