Image by Lautaro Andreani

Avancerad React

Avancerad React är framtagen för dig som önskar fördjupa dina färdigheter i React och bemästra optimering och testning av komponenter, “hooks” och komponentarkitektur, beprövade tekniker för hämtning av data och tillståndshantering samt de senaste innovationerna.

Kursen erbjuder en unik och färsk sammanställning av efterfrågat innehåll, med ett praktiskt angreppssätt som förbereder dig på att utveckla robusta, skalbara och framtidssäkra webbapplikationer med React.

Avancerad React levererar ett brett spektrum av fördjupningsämnen:

Avancerade tillämpningar med “hooks”

 • Hantera en komponents interna tillstånd med useState och useReducer.

 • Bemästra nyanserna av useEffect.

 • Implementera egna hooks för återanvändbar komponentkod.

 • React Context för lagring och åtkomst av globalt tillgänglig data.
   

Felhantering

 • Implementera React error boundaries och relaterade kodmönster.

 • Arbeta enligt en systematisk metod för att bestämma var fel bör fångas upp i ett komponentträd, för att uppnå hög robusthet i en applikation.

Prestanda

 • Profilera komponenter med verktygen React- och Chrome Profiler, tolka resultat och identifiera flaskhalsar i din kod.

 • Optimera rendering av komponenter med React.memo, useCallback och useMemo.

 

Effektiv hämtning av komponentdata, caching och optimistiska uppdateringar med biblioteket React Query.

Enhets- och integrationstestning av komponenter med React Testing Library.

En överblick av kommande funktionalitet i React

 • Concurrent Mode och Suspense för ökad applikationsprestanda.

 • Kombinera klient- och serverrendering av komponenter med React Server Components.

Målgrupp

JavaScript-utvecklare med tidigare erfarenhet av React (med eller utan kännedom om “hooks”).

Förkunskaper

Eduments grundkurs i React eller motsvarande.

Beroende på deltagarnas förutsättningar och önskemål kan kursen ges med särskilt fokus på ett eller flera av de ämnen som presenterats ovan.

Marc-kvadrat-BW.jpg

Lärare är Marc Klefter

17 200 kr 

ONLINE

Kurslängd: 2 dagar, alternativt 4 halvdagar             

Nivå: Grund

Språk: Svenska, Engelska                   

Kurskod: T373

Nästa kurstillfälle

31/1-1/2 + 7/2-8/2 2022
måndag - tisdag kl 8.30 - 12.00

Kursen körs ONLINE
 

REFERENSER

My expectation was to get new tools to use and that was fulfilled! Tore is very knowledgeable and was easy to listen to. I liked him. My favourite parts was about the role of the architect, build and deployment and CQRS & Event sourcing.

KURSDELTAGARE

Even if you know what software architecture is, it is worth to participate in this course. It gives you a clearer picture about software architecture and even if you have experience in this area you will be more experienced, and you can just be better with repetition.

KURSDELTAGARE

Thorough coverage of different but symbiotic concepts and methods. Also, plenty of references to additional course material. Participating online was a smooth experience, Zoom worked well.

KURSDELTAGARE

Thorough coverage of different but symbiotic concepts and methods. Also, plenty of references to additional course material. Participating online was a smooth experience, Zoom worked well.

KURSDELTAGARE