top of page

Scrum Master med certifiering

Scrum har funnits i mer än 25 år, och är oftast de facto-standard i utvecklingsprojekt numera. Att säga att man jobbar agilt är inte heller någon nyhet. Vår kurs ger dig allt du behöver för att bli certifierad Scrum Master, men går också bortom det, och lär dig inte bara hur man jobbar agilt enligt scrum, utan också varför.

I denna kurs lär du dig Scrum, det mest spridda agila ramverket. Kursen förbereder dig inför certifiering enligt PSM I (Scrum.org). Kursen ger också de verktyg en Scrum Master behöver för att införa Scrum, samt för att framgångsrikt coacha och facilitera ett produktivt och fungerande team.

 

Utbildningen är lämplig för alla som arbetar i ett Scrumteam eller i en organisation som använder eller ska införa Scrum. Du får lära dig de agila grunder som Scrum vilar på, och får större förståelse för de olika delarna i Scrum. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska inslag, och du kommer att lära dig strategier och tekniker som du kan använda i ditt eget arbete.

Du får också ta del av historier från verkligheten, den senaste forskningen kring motivation, kreativitet och produktivitet och mycket mera från våra erfarna utbildare som själva jobbat med Scrum i olika organisationer i många år. 

 

I kursavgiften ingår ett (1) försök till certifiering.

Vad du kommer lära dig

 • Agila värderingar, principer och praxis

 • Översikt av Scrum

 • Grov planering

 • Produktbacklogg

 • Estimering

 • Sprintplaneringsmöte (Sprint planning)

 • Sprintbacklogg

 • Det dagliga arbetet

 • Dagligt scrummöte (Daily stand-up meeting)

 • Sprintgranskning (Sprint review)

 • Sprintåterblick (Retrospective)

 • Förberedelser inför certifiering

 • Övningar och tester

Målgrupp & Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som jobbar i eller kommer att jobba i ett Scrumteam men framförallt till dig som vill bli certifierad Scrum Master (Scrum.org).

 

Den är även lämplig för dig som kommer att ha ett Scrumteam i din organisation, vare sig du idag är projektledare, beställare, kravställare, teamledare, utvecklare, testare eller chef. Inga speciella förkunskaper krävs, men läs gärna igenom Scrumguiden inför kursen.

Lärare: Mikael Olsson eller Björn Lindell

16 900 kr ex moms

KOMMANDE TILLFÄLLEN

31 maj- 1 juni 2023


- Kursen ges på distans eller i klassrum
- Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns möjlighet för innehållsanpassning utifrån era behov

Kurslängd: 2 dagar            

Nivå: Grund

Språk: Svenska/Engelska                   

Kurskod: T273

Scrum Master - intrsseanmälan

REFERENSER

Do you want to become a scrum master? Do you want to just be a part of a scrum team? Do you want to be a product owner? Then this is the right start for you! Indulge in the fundamentals of the scrum framework in your pursuit of mastery!

KURSDELTAGARE

Excellent scrum master course with a good trainer. Even though I have been working scrum daily there are new things that I learned. It was a good balance between preparation for scrum master certification exam and practical knowledge about scrum. I would recommend to anyone that would like to know how scrum is done.

Interesting and informative! Interesting training focusing on the thought behind the framework and not the button pressing part which we usually do at the workplace

KURSDELTAGARE

After using Scrum for many years, it's been great to learn how to "do it right"! Excellent, experienced reacher with fun and engaging exercises to make the knowledge really stick.

KURSDELTAGARE

KURSDELTAGARE

bottom of page