top of page

Modern TDD i .NET

Testdriven utveckling (TDD) sätter testning i centrum för utvecklingsprocessen. Istället för att testning blir en tråkig, tidskomprimerad buggjakt som kommer efter implementationen, låter TDD oss använda automatiserade tester för att driva och stödja själva implementationsprocessen. Rätt applicerad kan TDD leda till bättre designad, mer felfri programvara som utvecklare kan känna tillförsikt kommer att utvecklas och utvidgas i takt med nya krav.

Det låter bra, men som alltid hittar vi utmaningar i detaljerna: Hur kan vi skriva automatiserade tester? Varför är det en bra idé att låta tester driva utvecklingen? Hur kan vi hitta tid att skriva tester?


Kursen, utvecklad av Eduments ledande lärare och utvecklare, bygger på en uppsättning verkliga exempel för att visa hur man tillämpar TDD. Självklart guidar vi dig noga igenom de praktiska aspekterna att skriva enhetstester — men det slutar inte där.

Vi visar hur tester kan hjälpa designprocessen, hur man får ut mer av tester, och diskuterar de egenskaper bra tester har samt pekar ut olika fallgropar att undvika.


Relevant teori mixat med demonstrationer och övningar ger dig chansen att prova själv. Kursen är byggd för dig som jobbar med .NET Framework eller .NET Core.

Vad du kommer lära dig

Introduction till TDD

 • Introduction to unit testing


Basic unit testing FAQ

 • Frequent questions about unit testing


TDD Big picture

 • Introduction to the TDD process

 • Different types of tests

 • Regression tests

 • White/blackbox testing


Better Unit Testing Design

 • Outside-in vs inside-out

 • More advanced tests


Mocking, Stubbing and DI

 • Test doubles (Mocks, Stubs…)

 • Manual stubs and mocks

 • Dependency Inversion

Mocking frameworks

 • NSubstitute


Environmental Issues

 • Working with external dependencies


Code Coverage

 • Code Coverage tools

 • Calculating coverage

 • Branch coverage

 • Continuous testing


Advanced TDD

 • Classic vs mockist school of TDD

 • Naming convention

Målgrupp

C#-utvecklare som vill börja arbeta med TDD, eller som redan har erfarenhet av TDD men vill förbättra och fördjupa sina kunskaper.

Förkunskaper

Deltagare bör vara vana att arbeta med C#. Kunskap om generics, Linq och lambda-uttryck är önskvärt då dessa koncept används i kursen.

20 900 kr ex moms 

- Kursen ges på distans eller i klassrum
- Kontakt oss för kommande kurstillfälle
- Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns  möjlighet för innehållsanpassning utifrån era behov

Kurslängd: 2 dagar           

Nivå: Beginning

Språk: Svenska, Engelska                   

Kurskod: T224

bottom of page