Kvällskurs i Management 3.0 - Stockholm

På NOX har vi som bekant en  förkärlek för agila processer och tankesätt. Under året har vi kört ett  antal kurser på detta område och vill nu förstärka den linjen med en  utbildning i Management 3.0 tillsammans med utbildningsföretaget Edument  AB. Edument erbjuder sina utbildningar till en generös prislapp för dig  som är medlem i NOX-nätverket.Ledarskap  är inte bara chefernas ansvar. Det är allas ansvar. Alla leder vi på  något sätt och ledarskap är för viktigt för att lämnas enbart till  cheferna. Management 3.0 riktar sig till dig som vill utveckla ditt  agila ledarskap. Ett urval av personer som brukar närvara vid Management  3.0 utbildningen är teamchefer, konsultchefer, utvecklingschefer, CEO,  agil coach, agila utvecklare, HR-chefer, produktägare och Scrum Masters.  Den gemensamma nämnaren hos alla deltagarna, oavsett titel, är att de  tycker om ledarskap samt vill fortsätta att utveckla både sig själva och  sin omgivning.Kursen spänner över fyra kvällar fördelade: två kvällar / två kvällar.


Kursinnehåll:
- Agilt Ledarskap
- Komplexitetstänkande
- Ge kraft åt individen
- Bemyndiga teamen
- Att sätta ramar
- Utveckla kompetens
- Odla strukturer
- Change Management 3.0    

Målet med kursen:
Du kommer att förses med verktyg som kan  användas för att utveckla en agil organisation. Du kommer att ha  kännedom om vilken roll en ledare har i en agil organisation och vilka  värdeskapande visioner finns.Lärare för kursen är Björns Lindell  som idag agerar som agil HR -chef/ansvarig för företagskultur.

Björn är certifierad scrum master och har utbildat utvecklare och chefer inom scrum, Management 3.0 och agila metoder i stort under många år.Björn  har en bakgrund som gymnaseilärare inom mattematik och vetenskap,  utvecklare (C/C++, Java, .Net, Oracle), Projektledare, Scrum Master,  Konsultchef, Platschef och Agil coach. Björn tror inte på titlar utan på  vad du tar med till bordet.  

Kursen spänner över fyra kvällar fördelade: två kvällar ena veckan / två kvällar andra veckan.  

Datum: 16-17:e Maj & 30-31:a Maj
Tid: 17.30 - 21.00
Pris: 20.000 kr. ex. moms
Plats: NOX Place (Oxtorgsgatan 8)

KONTAKTA OSS FÖR BOKNING  
E-mejl:
info@edument.se 

Event information

Talare:
Björn Lindell
Ort: Stockholm
Pris: 20 000 SEK
Datum: 16 maj 2018
Tid: 16:30 - 20:30

Kontakta oss för mer information

040 61 70 720
info@edument.se