Filtrera

Beginning ASP.NET Core i Prag

Denna kurs ger din ASP.NET Core utveckling en god start i rätt riktning! Den plockar ut och förklarar vad du behöver känna till för att använda ramverket effektivt och utveckla testbara lösningar. Medan kursen har fokus på praktiska färdigheter, tas också tid att förklara viktiga begrepp, inklusive hur HTTP fungerar, MVC-designmönstret, TDD-arbetsflödet och dependency inversion.

 • .NET
 • MVVM

Målgrupp

.NET-utvecklare som vill lära sig utveckla webbapplikationer med hjälp av MVC och TDD mönstren.

Förkunskaper

Kunskaper om programmering i C# inklusive Linq och lambda-uttryck, samt grundläggande HTML/CSS/JavaScript.

Vad du kommer lära dig:

Web fundamentals

 • How the web works: HTTP, servers, clients, statelessness

Introduction to ASP.NET Core

 • .NET core
 • ASP.NET vs ASP.NET Core
 • A little history: ASP.NET WebForms, other approaches
 • OWIN

The request pipeline

 • Customizing
 • HttpContext
 • Static content
 • Exceptions

Introduction to MVC

 • The MVC pattern: models, views and controllers
 • Creating an ASP.NET MVC web application
 • Our first controller and view
 • Adding a basic model
 • Convention over configuration

Testing Fundamentals

 • What is Test Driven Development?
 • Introduction to xUnit
 • Writing our first controller test
 • Test explorer

Routes

 • The relationship between routes and controllers
 • Adding more routes
 • Routes and linking
 • Examining the request lifecycle
 • ActionResult
 • Route constraints

Dependency Inversion

 • What is DI, and why does it matter?
 • Refactoring towards DI
 • Testing using hand-crafted stub objects
 • The built in DI-container
 • Mocking with NSubstitute

The Razor View Engine

 • The Razor approach
 • Loops and conditionals
 • Built-in helpers
 • Layouts
 • Tag helpers
 • Partial views
 • View Components

Introducing Forms

 • Adding a form and posting to a controller
 • FormCollection
 • Parameter binding
 • Model binding
 • Forms and testing

Linking to a Database

 • Entity Framework Core
 • Database first
 • Code first
 • Testable approaches to data access
 • Repository pattern
 • Scaffolding

Validation

 • Client-side vs. server-side validation
 • Validation annotations
 • Custom validation
 • Validation and testing

Web API

 • Introduction to JSON
 • What is a RESTful service?
 • Writing API controllers
 • Attribute routing
 • Model binding and validation

Security

 • The web is a dangerous place
 • SQL Injection
 • XSS
 • CSRF
 • HTTPS

Introduction to Razor pages

 • MVC vs Razor pages
 • Routing
 • Model binding
 • Validation 

Kursinformation

Kurskod: T226P
Kurslängd: 3 dagar
Pris: 30 900 SEK
Språk: Svenska Engelska

Kursschema

Vi har förtillfället inte några schemalagda datum för denna kursen. Har du önskemål eller vill få den företagsanpassad, kontakta gärna oss!

Lärare

Dela

Kontakta oss för mer information

040 61 70 720
info@edument.se


Alla priser är exkl. moms