Filtrera

Windows Azure Development


Windows Azure är Microsoft’s moln-datalagringsteknik. I denna kursen utforskar vi olika tekniker för utveckling av applikationer och lagring av data i molnet (Windows Azure), och hjälper dig att förstå när olika tillvägagångssätt används bäst. Kursen är djup och bred, och antar att ni redan har en bra förståelse för .NET och erfarenhet av företagsutveckling.

Vad ni kommer lära er:

  • Bli en bättre .NET-programmerare
  • Öka er kunskap om minneshantering
  • Lär er de grundläggande Azure-koncepten
  • Skapa Moln-tjänster
  • Skapa tjänster för appar.
  • Använda SQL-databaser
  • Arbeta med Azure Storage
  • Arbeta med Azure Service Bus
  • Implementera säkerhet
  • Distribuera en applikation till Azure

    Målgrupp

    .Net-utvecklare som vill lära sig utveckla mot Azure.

    Förkunskaper

    Välgrundad erfarenhet av C# **OBS! Kursen ges enbart på engelska.**

    Getting Started with Windows Azure

    • Platform as a Service (PaaS)
    • Infrastructure as a Service (IaaS)
    • Software as a Service (SaaS)
    • Creating a Windows Azure account
    • Using the Windows Azure Management Portal
    • Installing Windows Azure tools in Visual Studio

    Creating Azure Cloud Services

    • Overview of cloud services
    • Creating web roles and worker roles
    • Communicating between web roles and worker roles
    • Using caching effectively

    Creating Azure App Services

    • Creating ASP.NET MVC web applications
    • Creating Web API RESTful services
    • Azure considerations

    Using SQL Database

    • SQL Database architecture
    • Features and limitations
    • Data access techniques
    • Creating and connecting to SQL Database
    • Developing Windows Azure services that use SQL Database

    Getting Started with Windows Azure Storage

    • Storage service architecture
    • Windows Azure storage accounts
    • Understanding connection strings
    • Using the Windows Azure Storage Emulator
    • Overview of blobs, queues, and tables

    Going Further with Windows Azure Storage

    • Blob containers, block blobs, and page blobs
    • Blob directories
    • Creating a table for table storage
    • Defining entity types
    • Using the table APIs
    • Querying entities
    • Creating a queue for queue storage
    • Sending and receiving messages
    • Using asynchronous APIs
    • Using REST APIs

    Windows Azure Service Bus

    • Overview of Service Bus
    • Creating and using Service Bus queues
    • Creating and using Service Bus topics

    Windows Azure Access Control Service

    • Overview of claims-based authentication
    • Introduction to Access Control Service (ACS)
    • Creating and configuring an ACS namespace
    • Using the Identity and Access Tool in Visual Studio
    • Creating and configuring Relying Party applications to use ACS

    Deploying Services

    • Using Web Deploy in Visual Studio
    • Web deployment packages
    • Command-line tools for Web Deploy
    • Deploying to Windows Azure

    Relaterade artiklar

    • Kursnyheter - Azure, Spring Boot och Scala

      Nu när våren slagit ut på riktigt känns det inte mer än rätt att vi släpper 4 nya kurser! 

      Läs mer

    Kursinformation

    Kurskod: T334
    Kurslängd: 3 dagar
    Pris: 26 900 SEK
    Språk: **OBS! Kursen ges enbart på engelska.**

    Kursschema

    Vi har förtillfället inte några schemalagda datum för denna kursen. Har du önskemål eller vill få den företagsanpassad, kontakta gärna oss!

    Lärare

    Andy OlsenAndy Olsen

    Dela

    Kontakta oss för mer information

    040 61 70 720
    info@edument.se


    Alla priser är exkl. moms