Filtrera

JavaScript Foundation i Prag

Inget språk har gjort en så lång resa som JavaScript: från en klen script-kompis till en näringslivets hörnsten på bara 20 år eller så. Idag kan det med fog kallas världens populäraste språk. Det ligger till grund för hela ekonomier. JavaScript är viktigt, och kommer att förbli viktigt under den överskådliga framtiden. Det är svårt att överbetona hur viktigt det är, eller att överinvestera i att lära sig det.
Den här kursen förbereder dig på många JavaScript-baserade bibliotek och ramverk, genom att kika bakom kulisserna för hur de fungerar. Vi fokuserar på tekniker och mönster, men förklarar dem med konkreta exempel från den verkliga världen.
Hos Edument är vi stolta över att ha ett antal lärare i våra led med en djup och omfattande JavaScript-kunskap, ivriga att visa vad det är som gör språket speciellt, lite konstigt, och värt att kunna. Det bästa sättet att lära ut någonting är med entusiasm. Eftersom vi har en djup investering i JavaScript lär vi även ut det för att inspirera andra att göra storslagna saker med språket.

  Målgrupp

  Personer som just börjar bygga applikationer på webb-plattformen, eller som är självlärda webbutvecklare som vill fylla ut grunderna.

  Förkunskaper

  Den här kursen riktar sig till folk med utvecklarbakgrund. En stabil förkunskap om HTML, DOM och CSS förutsätts också.

  stjarnor_fyra_tre.jpg

  Dag 1

  • En snabbkurs i syntax
  • Fallstudie: en enkel app
  • jQuery och andra bibliotek
  • Funktioner (och varför de spelar roll)
  • "Functional programming light"
  • Node.js
  • Asynkroni - callbacks och promises

  Dag 2

  • Vanliga mönster
  • API-skrivande
  • Objekt
  • JavaScritps OLOO-mentalitet ("Objects Linking to Other Objects")
  • En utvecklarmiljö: bundling, testning, minifiering, "transpilering"
  • Att dra nytta av browserns utvecklingsverktyg
  • Fallstudie: modeller och vyer

  Relaterade artiklar

  • Varför TypeScript?

   I JavaScript är det OK att glömma en property i en objektliteral, att anropa en funktion med färre eller fler argument än vad det var tänkt,  eller att skriva kod som aldrig kommer att nås i ett program. TypeScript flaggar upp alla dessa saker som fel, oftast direkt i ens IDE.

   Läs mer

  Kursinformation

  Kurskod: T180P
  Kurslängd: 2 dagar
  Pris: 26 500 SEK
  Språk: English

  Kursschema

  Vi har förtillfället inte några schemalagda datum för denna kursen. Har du önskemål eller vill få den företagsanpassad, kontakta gärna oss!

  Dela

  Relaterade kurser

  Kontakta oss för mer information

  040 61 70 720
  info@edument.se


  Alla priser är exkl. moms