top of page
event-kubernetes.jpg

Utveckling av molnapplikationer med Kubernetes (och NodeJS)

När organisationer satsar på att bygga molnapplikationer och tjänster ("going cloud native") ställs också högre krav på utvecklare att ha kännedom om essentiella teknologier, verktyg och plattformar för att kunna bygga skalbara och robusta lösningar. Inom denna domän utgör Kubernetes en de facto standard för att distribuera, skala och hantera container-baserade program.

Kubernetes och dess tillämpningar kan vara en svårnavigerad värld; i detta webinar ger Marc Klefter, Tech Lead på Edument, dig en översikt av denna teknologi och visar hur du implementerar, paketerar och sjösätter en NodeJS-applikation till ett Kubernetes-kluster.

 

Denna session avhandlar

  • Grundläggande koncept och komponenter i Kubernetes.

  • Konfigurera en utvecklingsmiljö och ett Kubernetes-kluster.

  • Skapa en Kubernetes-distribution för en applikation.

  • Exponera och upptäcka applikationer för extern och intern kommunikation.

Efter detta webinar kommer du ha ernått grundläggande kunskaper i Kubernetes och hur det kan nyttjas för att utveckla mjukvara i och för molnet.

Förkunskaper

Kännedom om containers och Docker.

marc-port-kvadrat_small.jpg
Med Marc Klefter

Information

Torsdag 30 september 

Kl 12.00 - 13.00

Kommer hållas på engelska

bottom of page