top of page
event-XState.jpg

Applikationsmodellering
med XState (i React)

Om du någon gång, under utvecklingen av en webbapplikation, stannat upp och utropat “Vänta, mitt UI ska INTE göra så här i detta läge!“, då är detta webinar för dig!

I takt med att en applikation växer i storlek och komplexitet blir det svårare att säkerställa att den fungerar korrekt och är robust. Hanteringen av multipla, komplexa tillstånd och händelser blir ofta oöverskådlig och otymplig samt kan leda till svårlösta buggar.

Beteendet i en applikation kan typiskt modelleras via s.k. “tillståndsmaskiner” (“state machines”), och dessa har länge använts i all typ av mjukvara; med XState ges möjligheten att utforma, implementera, testa och visualisera avancerade tillstånd även i frontendmiljö.

Marc Klefter är Tech Lead på Edument och kommer presentera biblioteket XState samt hur det kan nyttjas för att modellera ett användargränssnitt byggt med React. 

Du kommer lära dig

  • Fundamentala koncept som tillstånd, händelser, övergångar och effekter.

  • Hur applikationer kan modelleras med tillståndsmaskiner, och hur dessa definieras, verifieras och visualiseras i verktyget XState Visualizer.

  • Hur XState implementeras i React.

  • Hur tillståndsmaskiner bäst nyttjas enligt gängse mönster och praxis.


Efter detta webinar kommer du ha en god förståelse av XState och tillståndsmaskiner samt hur de kan tillämpas för att kontrollera alla aspekter av din applikation.

marc-port-kvadrat_small.jpg
Med Marc Klefter

Information

11 februari 2021, kl 13.15-14.00

bottom of page