top of page

Avancerad Python

Kursen tar upp en enkel, bred och djup genomgång till Python, dess syntax och semantik samt dess modul-ekosystem. Python är ett mångsidigt språk, och har funnit användning som ett skriptspråk, i numeriska tillämpningar, inom inbäddad programmering, inom behandling av naturligt språk, i web- och GUI-programmering och inom informationssäkerhetsbranschen.

Dess fokus på läsbarhet gör det till ett utmärkt språk för utveckling med öppen källkod såväl som inom företagen. Ser du Python-programmering i din framtid? Då är denna kurs för dig - vi bygger upp en användbar och nödvändig verktygslåda, från de grundläggande byggstenarna till större bitar.

(Kursen riktar sig mot Python 2, men vi kan också rikta oss mot Python 3 om så önskas.)

Vad du kommer lära dig

 • A syntax crash course

  • Literals

  • Expressions

  • Statements

 • The REPL

 • Essential data structures

  • Lists

  • Tuples

  • Sets

  • Dictionaries

 • Object orientation

  • Attributes, properties and descriptors

  • Methods

  • Inheritance

  • Polymorphism

  • Duck typing

  • Decorators

 • Functions and functional programming

  • Arguments and parameter passing

  • Dynamic and lexical scoping

  • Recursion

  • Memoization

  • The lambda operator and higher-order functions

  • Functional programming with collections

 • Some important modules: sys, os, posix, string

 • Generators, iterators, and comprehensions

 • Exception handling

 • Regular expressions

 • TDD and Python

 • Databases

  • pyodbc

  • SQLAlchemy and Elixir

 • GUI development

 • Web programming

  • Django

  • web2py

  • Templating (Mako, Genshi, Jinja)

  • Web scraping and web client programming

 • Threads and concurrency

 • from future import

 • Alternative implementations: from PyPy to Pyjamas

 • Python 3

Målgrupp

Utvecklare som vill lära sig Python lite mer ingående. 

Förkunskaper

Grundläggande programmeringskunskaper, antingen i Python eller något annat programmeringsspråk.

20 900 kr ex moms

- Kursen ges på distans eller i klassrum
- Kontakt oss för kommande kurstillfälle
- Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns  möjlighet för innehållsanpassning utifrån era behov

Kurslängd: 2 dagar, alternativt 4 halvdagar          

Nivå: Beginning

Språk: Svenska, Engelska                   

Kurskod: T291

bottom of page