Java

Java är ett av de mest utbredda programmeringsspråken och används i allt från små inbyggda system till kraftfulla web-servrar, affärssystem och android-applikationer. I grunden är Java ett objektorienterat språk som är lätt att lära, säkert och robust. Det har även stöd för moderna funktionsorienterade koncept som strömmar och lambdas.
Oavsett om du är ny på Java-språket och behöver bli orienterad, eller har arbetat i det och vill polera dina färdigheter, har Edument den utbildning du behöver. Våra kurser omfattar täckning av moderna Java-funktioner, som generiska och lambda-uttryck.

Eftersom Java är plattformsoberoende kan det köras på olika operativsystem och i olika datormiljöer.  Java är ett moget språk som funnit i över 20 år, och det utvecklas och förbättras ständigt. Det har ett otaliga mängder tredjepartsbibliotek och ramverk som kan förenkla och snabba upp programutvecklingen i ett team.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.