top of page

Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter hos Edument AB

I enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) vill Edument upplysa om hur vi behandlar personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig

Edument AB (556801-3550) är personuppgiftsansvariga för behandlingarna som genomförs. Edument nås på 040-61 70 720 eller på Info@Edument.se.


Ändamålen med behandlingen 

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera din kursanmälan, ditt deltagande vid olika event samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt Eduments stadgar åvilar oss gentemot dig som kund. Som kund får du bl.a. information om kundaktiviteter, erbjudanden, event samt annan information om företagets verksamhet.


Policy

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Vårt enda syfte med att samla in och spara informationen är att kunna ge dig optimal service.

Nyhetsbrev

När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev samlar vi in din e-postadress. Uppgiften behandlas för att sända dig vårt nyhetsbrev samt erbjudanden avseende våra tjänster via e-post och behandlingen grundar sig på det samtycke du lämnar när du registrerar dig. Vi fortsätter att behandla din e-postadress för detta ändamål till dess att nyhetsbrevet avslutas eller till dess att du återkallar ditt samtycke, vilket du enklast gör genom den länk för avregistrering som finns i nyhetsbrevet.

Marknadsföring via e-post till företagsrepresentanter

Vi kan komma att behandla din e-postadress, ditt namn och din titel om du är en representant för ett företag som arbetar inom ett område där vi erbjuder utbildningar eller våra tjänster. Vi behandlar dessa uppgifter för att marknadsföra utbildningar eller tjänster som vi bedömer är relevanta för dig i din yrkesroll, via e-post. Behandlingarna grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster mot potentiella intressenter. Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för dessa ändamål är du välkommen att meddela oss eller att klicka på den länk för avregistrering som finns i marknadsföringsmaterialet vi sänder ut. Behandlingen består till dess att du tackat nej till mottagande av marknadsföringen eller till dess att vi inte längre bedömer att marknadsföringen är relevant för dig i din yrkesroll.

 

Cookies och spårningstekniker 

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. Vill du veta mer om hur vi använder cookies är du välkommen att kontakta info@edument.se 

 

Utlämnande till annan  

Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av Edument, komma att behandlas av annan organisation/samarbetspartner. Detta endast för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser/skyldigheter mot våra kunder och som föreligger enligt stadgar, lag eller andra författningar.

Beställning av utbildning

När du beställer en utbildning av oss behandlar vi ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din adress. Behandlingen sker för att boka en plats på utbildning, för att genomföra utbildningen, för att hantera reklamationer, för att tillhandahålla viktig information rörande utbildningen innan utförandet samt för att ställa ut faktura. Behandlingarna är nödvändiga för att kunna fullgöra avtalet som du träffar med oss om att delta i utbildning. Behandlingen består till dess att 2 år har passerat från att utbildningen har utförts, från att full betalning mottagits och eventuella processer relaterade till utbildningen är avslutade. 


Efter att du har deltagit i en utbildning anordnad av oss behandlar vi ditt namn och din e-postadress för att via mail skicka ut en enkätundersökning rörande din upplevelse av utbildningen. Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att samla in åsikter om våra utbildningar i syfte att förbättra dem. Behandlingen består till dess att 2 år har passerat från utbildningen. 


Efter att du har deltagit i en utbildning anordnad av oss behandlar vi ditt namn och din e-postadress för att via mail skicka ut information om andra utbildningar vi anordnar. Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra andra, relevanta, utbildningar till dig som deltagit i en utbildning. Behandlingen består till dess att 2 år har passerat från utbildningen.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m.  

Du har rätt att begära:  

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. 

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. 

d.Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. 

e. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter. Du har rätt att efterfråga dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Ansvar 

Edument kan inte hållas ansvarig för data i kunddatabasen i händelse av; sabotage, hacking eller andra händelser utanför vår kontroll.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation är vi skyldiga att informera om att vår webbplats använder sig av Cookies. Vi har även skyldighet att ge besökaren möjlighet  att lämna sitt samtycke till att Cookies används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för dig som användare.  

Vår användning av kakor

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på denna webbplats sker även automatisk registrering av din IP-adress för mätning och analysering av besöksfrekvens och besöksstatistik. Det görs genom webbanalysverktyget Google Analytics samt en en lead generator för att vi ska kunna göra ett bättre arbete gentemot våra kunder. 

Har du några frågor? Kontakta oss på info@edument.se

Köpvillkor

Det är viktigt för oss att du är nöjd. Om vi inte uppfyller dina förväntningar, vänligen kontakta oss.

Om villkoren skulle förändras föreskriver vi oss rätten att justera kursen / händelsens pris, varaktighet, startdatum eller ställa in händelsen.

 

Bekräftelse

När du har bokat en kurs/event får du en bokningsbekräftelse till den e-postadress du har angivit.

 

Kurstimmar

Våra kurser ges vanligtvis: 9.00-17.00. För mer detaljerad information och tidsschema se kallelse som skickas till den angivna e-postadressen. Den innehåller bland annat tider och adresser. Detta skickas vanligtvis till dig två veckor innan kursstart. Om du mot förmodan inte har fått den, kontakta oss.

 

Utbildningsavbrott

Edument AB äger rätten att ställa in en icke påbörjad kurs, oavsett anledning därtill. Om Edument AB måste avbryta en redan påbörjad kurs, vid exempelvis sjukdom, skall Edument AB i möjligaste mån tillse att kunden prioriteras plats vid närmast efterföljande kurstillfälle. Kunden äger inte rätt till någon ytterligare kompensation till följd av att kurs ställs in eller avbryts.

Annullering

Du kan avboka din reserverade kursbokning fram till 15 arbetsdagar före kursstart. Vid avbokning med färre än 15 arbetsdagar till kursstart kommer kursavgiften debiteras. Med undantag för sjukdom som bekräftas med läkarintyg. Kom ihåg att du kan överlåta din plats till en kollega!

 

Priser och betalning

För schemalagda kurser, på plats i klassrum, ingår alltid kaffe och kursmaterial. Vid våra heldagskurser ingår även lunch. Priserna på våra kurser och utbildningar anges i svenska kronor exklusive moms. Momsen är 25% för samtliga kurser och utbildningar. I kassan kan du se totala priset inklusive moms.

Val av betalsätt

- Faktura

Vid val av Faktura skickas den via mail eller post till den angivna fakturaadressen i samband med att ordern är lagd. Fakturan har en förfallotid på 30 dagar. Vid inställd kurs återbetalas kunden med tillgodokvitto på våra utbildningar. 

bottom of page