top of page

Fractional Architect

Dra fördel av en mjukvaruarkitekt och dennes expertis för att lyckas med ert projekt, till en bråkdel av tiden och kostnaden jämfört med att anställa för en motsvarande roll.

Varför behöver du en fractional architect?

Oavsett om ni bygger en ny eller moderniserar en befintlig applikation, erbjuder Edument’s “fractional architect” (sv: arkitekt) relevant kompetens och kritiska insatser för att uppnå framgång i ert utvecklingsarbete:

- Säkerställ att alla berörda parter i projektet når en gemensam förståelse för vilka affärsmässiga mål och krav som det tänkta systemet ska stödja - 

Arkitekten faciliterar sessioner i domänmodellering för er organisation, i syfte att fånga upp och visualisera värdefulla insikter från såväl tekniska som domänexperter; detta resulterar i en ritning som tjänar som en “source of truth” för kommande systemdesign och implementering.

 

Edument nyttjar Event Modeling som föredragen metod för detta essentiella arbete.

- Identifiera systemkrav och utarbeta en mjukvaruarkitektur - 

Arkitekten antar en aktiv roll inom systemdesign med er utvecklingsgrupp vad gäller att analysera, besluta om och dokumentera arkitektoniska faktorer - “Är mikrotjänster rätt för oss?”, “Vilka krav, såsom skalbarhet och säkerhet, är avgörande för vår verksamhet?” - med stärkande ledarskap och mentorskap.

Eduments fokus på händelsestyrd arkitektur, och Event Sourcing i synnerhet, erbjuder flexibilitet att evolvera och skala ert system för att möta kommersiella behov och skapa konkurrensfördelar.

 

- Utforma en teknologistack samt systemimplementering - 

Arkitekten navigerar och rådger avseende den komplexa terräng av tekniker, verktyg och processer som en modern molnapplikation vilar på. 

 

Edument främjar container-baserad utveckling med Kubernetes och Dapr för att implementera (distribuerade) system, enligt ett språk och plattformsoberoende angreppssätt med vedertagna principer och mönster.

Hur har vi hjälpt våra kunder? 

Genom vårt partnerskap med AxonIQ har vi etablerat oss som experter inom eventmodellering och eventsourcing, där vi tar en rådgivande roll för större företag. Vi erbjuder specialiserad utbildning och djupgående kunskap om Axon Server för både utvecklare och infrastruktur. Med vår expertis kan vi hjälpa företag att optimera sin användning av dessa verktyg för att maximera effektiviteten och framgången i sina projekt.

Vi har framgångsrikt stöttat vår kund genom att utforma och implementera en ny systemarkitektur med omfattande integrationer med tredjepartssystem. Vårt arbete innefattade användning av teknologier likt AWS som molnplattform och Serverless, vilket möjliggjorde en effektiv och skalbar lösning för deras behov.

Vad är fördelarna med en fractional architect?

Du erhåller följande fördelar när du anlitar en senior arkitekt enligt den “fraktionella” modellen:

 

- Flexibilitet - 

Nyttja arkitektens tjänster efter behov - på plats samt via virtuella möten, chatt och email.

 

Arkitekten är typiskt frekvent och löpande involverad i början av ett projekt, under faserna med domänmodellering och systemdesign. Då projektet fortskrider kan arkitektens engagemang skalas ner eller upp när det så krävs.

 

- Kostnadsoptimering - 

Med ett tidsbegränsat eller öppet åtagande - på månadsbasis, eller per timme eller dag - kommer kostnaden och risken att anlita en arkitekt, särskilt för små till medelstora organisationer, bli signifikant lägre än att försöka anställa en individ med matchande kompetens.

- Ett nytt perspektiv -

En extern arkitekt erbjuder mångårig erfarenhet från en rad olika branscher och teknikdomäner, god kommunikationsförmåga, affärsmässig förståelse och 

relevant omvärldsbevakning. Detta ger ett fräscht och ofta nödvändigt synsätt som hjälper er att lyfta ert projekt, undanröja hinder och klargöra vägen framåt.

Hur börjar ni med en fractional architect?

Inled ett samtal med Edument idag, och låt oss tillsammans utvärdera om den fraktionella modellen är rätt för er.

 

Generellt rekommenderar vi att engagera Eduments arkitekt i en omfattning på 25-50% i de inledande faserna av ett projekt, under en period på 1-3 månader.

 

Om ni vill veta mer om de ämnen som ingår i Eduments tjänsteerbjudande - Event Modeling, Event Sourcing, Dapr och annat - boka gärna en “tech talk” med vår arkitekt för en presentation och direkt dialog med er. 

- Kontakta oss -

Vill du boka in ett möte för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta Wiveka Thott:

070 333 31 40

wiveka@edument.se

bottom of page