top of page
Management 3.0

Management 3.0

Vill du utveckla ditt ledarskap? Oavsett om du har en ledarroll idag eller inte är detta kursen för dig som vill utveckla ditt ledarskap med agila metoder. Du kommer få konkreta verktyg hur du kan leda utan att leda, hur du kan utveckla både dig själv och din omgivning. 

2010 släppte Jurgen Appelo boken Management 3.0 och den har gjort succé över hela världen. Jurgen rankas som en av de mest inflytelserika personerna inom ledarskap och agile. Själv beskriver Jurgen sig som en “creative networker”.

Under kursens två dagar går vi igenom 8 moduler

​Agile Ledarskap 
Systemutvecklare har jobbat länge med agila metoder men vi blir hela tiden fler ledare som säger att vi är agila. Vad är agilt ledarskap och hur skiljer sig det mot traditionell organisation? Vad blir chefens roll i en agil organisation? 

Komplexitetstänkande 
Vad är komplexitetstänkande och varför för fungerar agil utveckling?

Ge kraft åt individen 
Människor är de viktigaste delarna i en organisation och ledarna måste göra allt de kan för att hålla dem aktiva, kreativa och motiverade. Vad har vi för drivkrafter? Vad motivera oss? Vad har vi för grundläggande behov? 

Bemyndiga teamen 
Team kan självorganisera och detta kräver ansvar, befogenheter och förtroende från ledningen. Vilka förutsättningar gäller och vad har vi för utmaningar? Hur fungerar det med styrning och delegering? Hur visas förtroende? 

Att sätta ramar 
Självorganisering kan leda till vad som helst. Det är därför nödvändigt att skydda människor och delade resurser samt att ge människor ett tydligt syfte och definierade mål. Hur lyckas vi med det och vilka verktyg kan användas?

Ledarskap är inte bara chefernas ansvar. Det är allas ansvar. Alla leder vi på något sätt! Ledarskap är dessutom för viktigt för att lämnas enbart till cheferna. 

Utveckla kompetens 
Team kan inte uppnå sina mål om medlemmarna saknar kompetens och därför måste chefer/ledare bidra till utvecklingen av kompetensen. Hur gör vi? 

Odla strukturer 
Många team verkar inom ramen för en komplex organisation och därför är det viktigt att skapa strukturer som underlättar kommunikationen. Vilken organisationsstruktur fungerar i en agil organisation? Hur tänker vi kring generalisering vs specialisering? 

Change Management 3.0 
Change Management, förändringsledning, är något alla organisationer kämpar med. Är man inte under utveckling är man under avveckling och därför gäller det att jobba med ständig förbättring. I praktiken innebär detta att chefer/ledare ska agera som “change agents” och utveckla organisationen. Hur gör vi organisationen agil? Hur får vi medarbetare att vilja utvecklas? Hur få vi kunderna att acceptera agil metodik? 

Målgrupp & Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper och riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och vill arbeta med ditt ledarskap.

bjorn-kakel-BW.jpg

Föreläsare Björn Lindell är både agile coach och certifierad Management 3.0-facilitator. Baserat på omdömen från tidigare kursdeltagare ligger Björn topp 5 i Sverige, bland faciliatorer för Mangement 3.0.

Kursen hålls i Helsingborg eller Malmö. På förfrågan även i Göteborg eller Stockholm. 
 

17 900 kr ex moms

Kontakta oss om du är intresserad av utbildingen, datum sätts upp på förfrågan

- Kursen ges i klassrum
- Kontakt oss gärna om du har några frågor

Kurslängd: 2 dagar            

Nivå: Grund

Språk: Svenska/Engelska                   

Kurskod: T273

Mangement 3.0 -intresseanmälan

REFERENSER

From the course I take with me the importance of educating everyone from leaders to workers. And much more of course :)

KURSDELTAGARE

The facilitator is excellent in the subject (without showing off). And he let us discuss freely, within the topic.

Jag fick med mig självinsikt och hur man måste jobba dagligen på sitt ledarskap

KURSDELTAGARE

The facilitator was extremely well prepared and had a great way of explaining and making us all discuss.

KURSDELTAGARE

KURSDELTAGARE

bottom of page