top of page

Fokusera på affärsvärde med Scrum


Hur kan vi som företag behålla fokus på affärsvärdet när våra team domineras av tekniker och utvecklare. Experter som vet hur jobbet ska utföras, men inte alltid förväntas ha koll på verksamheten.

Det agila manifestet säger att Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet. Detta är en viktig princip och jag anser att utvecklare utan problem skulle kunna engagera sig i affärsvärdet samtidigt som man bygger själva produkterna. Men så länge t.ex. säljare håller sig på avstånd och inte kommunicerar ofta med utvecklarna kommer de att vara främlingar för varandra. Det gemensamma engagemanget mot affärsmålet är svårt att nå. Säljare har ibland en uppfattning om att de inte kan kommunicera med tekniska personer, eftersom de inte är tekniska själva. Även en del utvecklare som jag känner har stora svårigheter med att förklara tekniska utmaningar för säljarna. Jag skulle gå så långt som att påstå att kunskap om vad som bidrar till affärsvärde gör dig till en bättre och gladare utvecklare. Att känna till ändamålet med ditt arbete kommer att göra dig mer motiverad än om du behandlas som en kugge i ett maskineri. Är du säljare eller chef kommer du sannolikt att göra ett bättre jobb och vara gladare om du kan bredda ditt perspektiv och få en bättre förståelse för de tekniska aspekterna. Men hur ska vi arbeta och hur hjälper Scrum oss att ha ett gemensamt mål?

Agilt mindset

För att lyckas med att använda Scrum måste du också anamma ett agilt mindset. Jag ser många företag som introducerar Scrum, i tron att det är ett slags lösning på allt. Men man fortsätter att projektleda på traditionellt sätt, där ledning/sälj inte interagerar med utvecklare i tillräcklig grad. Ledningen har ingen aning om vad “den där Scrumgrejen” handlar om och tror att det är något som används på utvecklingsavdelningen för att jobba snabbare. Chefer, som är högre i hierarkin, försöker styra självstyrande team och stör därmed jobbet och till slut skyller de på Scrum för sina projektmisslyckanden. För att lyckas måste man först förstå vad det innebär att vara agil. Läs igenom det agila manifestet och dess principer. Tänk dock på att det togs fram 2001, med mjukvaruutveckling i åtanke. “Scrum is the framework I built to put these values into practice” - Jeff Sutherland För ett riktigt framgångsrikt Scruminförande behöver även ekonomer, ledare, säljare och marknadsförare ha djupare kunskap om vad det innebär att vara agil. Vi gynnas alla av att ha en större förståelse för helheten, och detta kan endast uppnås genom att vi arbetar tillsammans dagligen. Att vara agil på riktigt innebär att man fokuserar på vad som skapar affärsvärde.

Vad kan vi lära oss av Scrum

Att granska hur vi jobbade igår, lära oss något av det och applicera lärdomarna på hur vi jobbar imorgon. I Scrum kallas det Inspect and adapt. Se till att utbilda alla människor i organisationen. Inte bara de som är inblandade i Scrumteamet. Alla som interagerar med ett sådant team behöver ha förståelse för Scrumramverket och dess agila bakgrund. Kursen jag ger på Edument heter Scrum Master med certifiering och riktar sig till en större grupp än mjukvaruutvecklare. Kursen är lämplig för alla som är involverade i att införa Scrum då vi även fokuserar på att förstå de agila grunderna som ligger bakom Scrum.

Av Martin Andersson0 kommentarer

Comentários


bottom of page