top of page
event-marc-valtech.jpg

Hämtning av komponentdata med Suspense

React introducerade nyligen "Concurrent Mode" som experimentell funktionalitet, vilket inkluderar Suspense, en mekanism som låter komponenter vänta på att resurser de är beroende av - typiskt data - hämtas innan de renderas.

Detta möjliggör att komplexa laddningssekvenser och visuella övergångar enkelt kan orkestreras, med förbättrad utvecklar- och användarupplevelse som följd.

Seminariet börjar med en överblick av Concurrent Mode, hur denna kan införas i en applikation och innebörden av "icke-blockerande rendering"; därefter följer en genomgång av vad Suspense är (och inte är) och hur det kan nyttjas för att hämta komponentdata:

  • Traditionella strategier för datahämtning (exempelvis hämtning i useEffect) vs mönstret "render-as-you-fetch".

  • Koordinera laddningssekvenser med komponenterna <Suspense> och <SuspenseList>.

  • Implementera övergångar mellan visuella tillstånd med useTransition.

  • Använda Suspense tillsammans med REST API:er och GraphQL.

 

Suspense väntas bli den etablerade metoden för att styra hämtningen av komponenters resurser inom en snar framtid; denna praktiskt betonade föreläsning kommer förbereda dig inför denna utveckling och hur du bygger robusta och bättre presterande applikationer med React. 

marc-port-kvadrat_small.jpg
Med Marc Klefter

Information

25 mars 2020
Kommer hållas på engelska

bottom of page