top of page
event-open-id-connect-V2.jpg

Introduktion till OpenID-Connect för .NET utvecklare

Token-baserad säkerhet är ett område som kan upplevas komplext med sina många olika standarder och koncept. I detta seminarium kommer jag introducera vad OpenID-Connect handlar om och demonstrera på en övergripande nivå hur detta kan appliceras i en ASP.NET Core miljö.

Tidigare har detta med authentication och authorization i .NET alltid känts väldigt abstrakt och magiskt. Så för över ett år sedan bestämde jag mig för att försöka förstå detta på riktigt, och därför vill jag nu dela med mig av vad jag lärt mig under denna resa!

Seminariet är uppdelat i två delar
 

DEL 1: Introduktion till OAuth/OpenID-connect
[Tisdag 18 maj kl 12.00 - 13.00]


Här kommer vi att fokusera på vad OAuth/OpenID-Connect är och hur tokens kan skydda våra system. Vi kommer bland annat ta upp:

  • Var är våra säkerhetsutmaningar i en modern arkitektur?

  • Varför behöver vi OAuth/OpenID-Connect?

  • Vad är tokens och vilka olika tokens finns det?

  • Vad är Scopes och Claims?

  • Vilka flöden finns det i OpenID-Connect?

 

DEL 2: OpenID-connect och ASP.NET Core
[Onsdag 19 maj kl 12.00 - 13.00]

I denna del tittar vi på hur vi kan applicera OpenID-Connect i en ASP.NET Core miljö och tillsammans med IdentityServer säkra upp en MVC-applikation och ett API. Vi tar bland annat upp:

  • Hur implementeras authentication och authorization i ASP.NET core?

  • Hur säkrar man upp en ASP.NET Core MVC och API applikation med hjälp av OpenID-Connect?

  • Vad är IdentityServer och hur kan vi använda den i vår arkitektur?

tore-kvadrat.jpg
Med Tore Nestenius

När Tore Nestenius inte svarar på Identity-relaterade frågor på StackOverflow arbetar han som arkitekt och håller flera gånger i månaden utbildningar för systemutvecklare. Hans fokus är ämnen som .NET, C#, OpenID-Connect, webbsäkerhet, mjukvaruarkitektur och DDD / CQRS. När han har tiden skriver han gärna blogginlägg inom .NET. 

Information

Tisdag 18 + onsdag 19 maj 2021
Kl 12.00 - 13.00

 
Kommer hållas på svenska

bottom of page